Ekstra eftersyn til 20-årige vindmøller

Reglerne for det ekstra 20 års-eftersyn, som vindmøller skal gennemgå, er nu udarbejdet i detaljer og offentliggjort af Godkendelsessekretariatet for vindmøller på DTU Vindenergi.

Eftersynet er motiveret med lovens krav om, at alle møller, som er ude over den såkaldte design-levetid på 20 år, skal have kontrolleret sikkerheden en ekstra gang. I forvejen er det et krav, at alle møller skal have service. Det er mølleejerens ansvar, at service-kravet overholdes.

For møller med over 40 kvadratmeter rotorareal skal service udføres af en certificeret service-virksomhed, men for møller med under 40 m2 rotorareal er det ikke et krav, at servicen skal udføres af et godkendt firma, ligesom servicen på de mindste møller ikke skal indberettes til Energinet.dk, sådan som det skal ske for de større møller. 

Vedligeholdelse og service skal primært gennemføres på grundlag af møllens servicemanual. Desuden skal servicefirmaets tjeklister afspejle eventuelle sikkerhedsmeddelelser fra fabrikanten og firmaets egne erfaringer.

Godkendelsessekretariatet oplyser, at en vindmølle, der har været opstillet længere end designlevetiden, derudover skal gennemgå:

 • Et almindeligt serviceeftersyn, som gennemføres i henhold servicemanualen; herunder skal vingebremser og tipbremser efterses og afprøves.
 • Et ekstra eftersyn, der omfatter en inspektion og vurdering af vindmøllens hovedkomponenter samt strukturelle dele i forhold til den videre drift, herunder:
  - Maskinrammen
  - Hovedakslen
  - Krøjelejringen
  - Tårn
  - Bolte i samlinger
  - Fundament
  - Fundaments bolte
  - Vinger (hvert 3. år).

Sekretariatsleder Peggy Friis understreger, at ved større skader og skader af sikkerhedsmæssig betydning har ejeren af vindmøllen pligt til straks rapportere dem til Godkendelsessekretariat.

”Normalt er det servicevirksomheden, der gør det på vegne af ejeren. Godkendelsessekretariatet modtager meget gerne oplysninger om forhold, hvor det f. eks. anbefales at holde en mølletype under ekstra opsyn, eller øvrige erfaringer, som servicefirmaerne gør sig i forbindelse med de udvidede serviceeftersyn”, tilføjer Peggy Friis.

10.2.16

 

Læs mere

Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller

Læs mere om drift og vedligeholdelse af vindmøller

 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft