3 ministre: Vindmøllestøj giver ikke helbredsproblemer

I I 2013 valgte den daværende regering at igangsætte en registerundersøgelse af eventuelle helbredseffekter som følge af støj fra vindmøller. Der var - og er stadig ikke - hverken i Danmark eller internationalt konstateret et eneste tilfælde af sygdom, der kan tilskrives naboskab til vindmøller, men potentielle naboer blev naturligvis forskrækkede, når omrejsende vindmøllemodstandere underholdt på borgermøder om en lang række tænkelige sygdomme.

Ministrene forklarede i december 2013 i et brev til alle landets borgmestre, at der ikke foreligger nogen videnskabelige undersøgelser, der viser, at støj fra vindmøller har negative helbredseffekter og at ”det er vores forventning, at vi med en grundig undersøgelse én gang for alle kan imødegå bekymringerne”.
Ministrene opfordrede i brevet alle landets kommuner til at fortsætte arbejdet med planlægningen for vindmøller.

Det gjorde de allerfleste kommuner – selv om beslutningsprocessen mange steder blev vanskelig for kommunalpolitikerne, der på borgermøderne skulle svare på de mange fantasifulde påstande om sygdomsfremkaldende vindmøller.
Enkelte kommuner valgte dog at sparke beslutninger til hjørne. Især i tiden op til kommunalvalget.

Undersøgelsen har nu været i gang et par år og den første del skue have været afsluttet nu. Borgmester H.P. Geil, Haderslev Kommune, har derfor i et brev den 25. april 2016 opfordret de tre involverede ministre ”til at hjælpe med at sikre, at den omtalte undersøgelse kan udføres og formidles på en mindre tidskrævende facon”.
Og videre: ”Alternativt skal jeg opfordre ministeren til at præcisere sundhedsundersøgelsens værdi og betydning for Haderslev Kommunes planlægning og ikke mindst beslutninger i forhold til godkendelse af udlæg til vindmøller”.

Den 11. juli 2016 får borgmesteren et meget klart svar på det sidste spørgsmål.
Efter at have konstateret, at "ud fra den nuværende videnskabelige litteratur på området er der ifølge Sundhedsstyrelsen ikke sundhedsfagligt belæg for at sige, at vindmøllestøj medfører negative helbredseffekter”, skriver ministrene: ”på den baggrund er det vores klare opfattelse, at kommunernes arbejde med planlægning af vindmøller kan fortsætte, mens Kræftens Bekæmpelses undersøgelse pågår”.

Brevet er underskrevet af sundheds- og ældreminister Sophie Løhde, Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Asbjørn Bjerre, Danmarks Vindmølleforening, siger som kommentar til de tre ministres svar: ”Det er en meget skarp og klar udmelding fra de ansvarlige ministre. Nu må vi forvente, at også de sidste kommuner kommer i gang igen, så vi hen over de næste år kan få en kontinuerlig og rolig planlægningsproces med beslutninger på et seriøst grundlag”.

Brev fra borgmester H.P. Geil, Haderslev Kommune

Svar fra Sundheds- og ældreministeren, miljø- og fødevareministeren og energi-, forsynings- og klimaministeren

11.8.16

 

Læs mere

Brev fra borgmester H.P. Geil, Haderslev Kommune

Svar fra Sundheds- og ældreministeren, miljø- og fødevareministeren og energi-, forsynings- og klimaministeren

Læs mere

Læs mere om støj fra vindmøller.

 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft