Balancegodtgørelsen bør også gælde møller over 20 år

Energistyrelsen meddeler, at balanceringsgodtgørelsen til vindmøller nedjusteres per 1. januar 2017 fra de nuværende 1,8 øre/kWh til 1,3 øre/kWh, svarende til de gennemsnitlige balanceringsomkostninger for perioden 2013 til 2015. Denne nedsættelse foreslås at træde i kraft blot et år efter beslutningen om at nedsætte balanceringsydelsen fra 2,3 øre/kWh til 1,8 øre/kWh med virkning fra 1. januar 2016.

For danske vindmølleejere kommer denne anden nedsættelse af balanceringsydelsen indenfor et år på et uheldigt tidspunkt, hvor priserne på el er historisk lave og i perioder ligger under de gennemsnitlige driftsomkostninger. Mere end en tredjedel af den nuværende opstillede vindmøllekapacitet i Danmark vil være ældre end 20 år i 2020. De vil stadig skulle afholde balanceringsomkostningerne, men vil ikke blive kompenseret for denne faktiske omkostning fra den dag møllen er 20 år gammel. Der er således en reel risiko for, at store dele af den ubestrideligt billigste strømproduktionsform i Danmark - den fra eksisterende landmøller der er ude af alle støtteordninger - bliver nedtaget som konsekvens af forslaget og de lave elpriser. Produktionen vil skulle erstattes af anden, dyrere produktion, hvilket ikke vil være samfundsøkonomisk optimalt.

Som omtalt i Danmarks Vindmølleforenings høringssvar af 18. november 2015 vedr. den forrige justering af balancegodtgørelsen, er der ingen forskel på omkostningerne ved at balancere en ny eller en 20-årig mølle. Tidsbegrænsningen af godtgørelsen er derfor sagligt ubegrundet. Der er da heller intet i EU’s regler, der forhindrer, at en balanceringsydelse kan godkendes for en periode på mere end 20 år. Eksempelvis godkendte EUs konkurrencemyndighed i 2014, at Storbritannien kan udbetale en pristalsreguleret fast pris for elektricitet fra Hinkley Point C atomkraftværket i 35 år. Den faste pris vil nå en afregning på mere end 250 øre/kWh i 2058. I det lys er det svært at begribe, at EU-kommissionen skulle have betænkeligheder ved at godkende at en omkostningsbestemt kompensationsordning for balanceringsydelser på 1,3 øre/kWh udbetales til vindkraft gennem hele vindmøllens levetid.

Det er Danmarks Vindmølleforenings opfattelse, at tidsbegrænsningen alene er et resultat af, at Danmark i sin tid antog en 20-årig teknisk levetid på møllerne da man anmeldte ordningen til EU-Kommissionen, som på den baggrund godkendte ordningen for en periode på 20 år. Det var formegentlig en rimelig antagelse på det tidspunkt. Men ifølge Energinet.dks analyse ”Nedtagning af gamle landmøller” kan møller på land i Danmark nu forventes at producere strøm i 25 til 29 år. Godtgørelsen for balanceringsydelsen bør derfor justeres, så den afspejler den faktiske levetid.

Danmarks Vindmølleforening anmoder derfor endnu engang Energistyrelsen om at optage forhandlinger med EU-Kommissionen med henblik på at ophæve begrænsningen på 20 år som blev indført med virkning fra 1. januar 2016.

Se høringssvar fra Danmarks Vindmølleforening

Høring af udkast til bekendtgørelse om justering af godtgørelse til visse vindmøller (balancegodtgørelse)

Danmarks Vindmølleforenings høringssvar af 18. november 2015 vedr. den forrige justering af balancegodtgørelsen

11.11.16

 

Læs mere

Se høringssvar fra Danmarks Vindmølleforening

Høring af udkast til bekendtgørelse om justering af godtgørelse til visse vindmøller (balancegodtgørelse)

Danmarks Vindmølleforenings høringssvar af 18. november 2015 vedr. den forrige justering af balancegodtgørelsen

Deltag i Danmarks Vindmølleforenings årsmøde 25. marts 2017 i Vingsted
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft