Miljøstyrelsen: Vindmøller når det maksimale støjniveau ved 6-8 m/s

I debatten om opstilling af vindmøller på land indgår støj som et af de vigtigste temaer. Efter de danske regler måles støjen fra en vindmølle ved henholdsvis 6 og 8 m/s, og derfor hævder modstandere af vindmøller, at reglerne er værdiløse, fordi vindmøllerne så blot kan støje mere ved andre vindhastigheder.

På den baggrund har Miljøstyrelsen bedt den rådgivende ingeniørvirksomhed DELTA om at foretage en analyse af et stort antal målinger ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s.

Miljøstyrelsen har netop offentliggjort analysen, der overordnet set viser, at kildestyrken stiger med vindhastigheden op til omkring 7 m/s, hvorefter kurven knækker, og kildestyrken er tilnærmelsesvis konstant ved højere vindhastigheder.

Datagrundlaget for analysen er 143 målinger på 102 forskellige vindmøller i perioden primo 2010 til medio 2015, og fokus har været på nyere pitch-regulerede vindmøller, som i dag typisk opstilles i Danmark. Både støjen i ”det almindelige frekvensområde” og den lavfrekvente støj er blevet analyseret.

Med denne rapport leverer Miljøstyrelsen en meget omfattende dokumentation for, at de danske støjregler hviler på et solidt fagligt grundlag. Det er i sig selv betydningsfuldt, og det er også grundlaget for, at danske borgere kan have tillid til, at vindmøllerne overholder de gældende støjkrav for både almindelig støj og lavfrekvent støj, siger direktør Asbjørn Bjerre, Danmarks Vindmølleforening og direktør Jan Hylleberg, Vindmølleindustrien.

”Miljøprojekt nr. 1852, 2016”, Miljøstyrelsen

3.5.16

 

Læs mere

”Miljøprojekt nr. 1852, 2016”, Miljøstyrelsen

Få naboer oplever møllestøj som en væsentlig gene, artikel i Naturlig Energi, april 2016

Vindmøllenaboers opfattelse af genepåvirkninger, Opinionsanalyse udført af JYSK ANALYSE for
VidenOmVind, februar 2016

Læs mere om naboskab til vindmøller

Læs mere om støj fra vindmøller

 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft