33 øre/kWh for at bruge sin egen strøm

Ejere af husstandsmøller og solcelleanlæg på såkaldt årsbaseret netto-afregning skal fra 1. januar 2017 betale op til 33,7 øre/kWh for at bruge deres egen strøm.

Energitilsynet har besluttet, at netselskaberne ”ikke længere må yde rabat på din betaling for transport af el frem til din bolig”, som det udtrykkes, og beslutningen føres ud i livet af samtlige elselskaber gennem deres organisation Dansk Energi.

Det betyder, at en husstandsmølle- eller solcelle-ejer med et forbrug på 6.000 kWh årligt og et salg til elselskabet af 4.500 kWh vil få mere end fordoblet sin nettarif-regning, typisk fra 1.369 til 2.883 kr. Den nye afgift er dermed større end selve elprisen, som ejere af husstandsmøller fortsat sparer sammen med elafgifter og moms på egenproduktionen.

Forklaringen lyder, ”at en husstand med solceller eller anden form for VE-anlæg har brug for samme netkapacitet som en husstand uden solceller - især om vinteren, og da solcelle-ejere og ejere af VE-anlæg hidtil har fået rabat på deres nettarif, har det således påført elforbrugere uden solceller en større udgift til vedligeholdelse af forsyningsnettet.”

”Det rammer økonomien for de mindre møller, og umiddelbart lyder det vanskeligt at retfærdiggøre en tarif-stigning på over 100% på strøm, som ejeren jo selv producerer men blot sender ud i nettet og køber tilbage, før han bruger det.,” siger vindmølleforeningens direktør Christian Kjær.

Nettariffen varierer fra selskab til selskab, men er f. eks. hos SEAS/NVE de nævnte 33,7 øre/kWh. Selskabet tilbyder i øvrigt i sit brev til mølleejerne, at ”hvis du ikke vil acceptere ændringen, har du ret til at ophæve din nuværende aftale med virkning fra den 1. januar 2017."

12.10.16

 

Afregning for husstandsmøller

Strøm fra husstandsmøller afregnes netto, timebaseret og kun hvis man har fået tilsagn.

Møller nettilsluttet i 2016 afregnes i de første 12 år med 2,12 kr./kWh for møller på op til 10 kW og 1,32 kr./kWh for møller op til 25 kW.

Se afregningen for de følgende år her.

 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft