Er din nye husstandsmølle omfattet af støtteordning?

Energistyrelsen udsendte den 18. november 2016 en pressemeddelelse om, at nogle støtteordninger for vedvarende energi midlertidig sættes i bero pr. 1. januar 2017. I den forbindelse blev et lovforslag sendt i høring med en meget kort høringsfrist på to en halv dag. Den 22. november sendte Danmarks Vindmølleforening dette høringssvar om forslaget til Energistyrelsen, hvor vi blandt andet bad Energistyrelsen præcisere om eksisterende og nye husstandsmøller bliver påvirket.

Energistyrelsen har nu sendt nedenstående pressemeddelelse ud, som præciserer hvilke projekter der bliver omfattet af reglerne. Endelig har Energinet yderligere detaljerede oplysninger her.

Er du i tvivl om din mølle er omfattet, så ret henvendelse til Energinet.dk

Yderligere information om støtteordning der sættes midlertidigt i bero, Energistyrelsen, 30. november 2016

Nogle støtteordning for vedvarende energi sættes midlertidigt i bero, Energistyrelsen, 18. november 2016

Danmarks Vindmølleforenings høringssvar, 22. november 2016

Flere detaljer på Energinet.dk

13.12.16

 

Frister for pristillæg

Projekt påbegyndt inden 1. juli 2015, anlæg nettilsluttes efter 1. januar 2016

Hvis du påbegynder dit anlægsprojekt inden 1. juli 2015, men først nettilslutter anlægget efter 1. januar 2016, er det op til Energinet.dk at vurdere om netilslutningstidspunktet skyldes omstændigheder, der er ude af anlægsejerens hænder.

Læs mere på Energinet.dk

 
 
 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft