Tilfredshedsundersøgelse af servicefirmaer 2016

De sidste to år har vi gennemført vi en tilfredshedsundersøgelse af servicefirmaerne. Vi fik rimelig god respons på undersøgelserne, så laver naturligvis denne undersøgelse igen i år.

Nå en mølleejer vil skifte servicefirma, er det naturligt at henvende sig til foreningen for at få et godt råd. Men det er desværre næsten umuligt for os at opstille en helt retvisende færdig liste på grundlag af objektive kriterier og det er endnu vanskeligere at være sikker på en kvalitetsbedømmelse på hvert enkelt punkt. Det er næsten som med parforhold. Nogle kan lide den ene og andre den anden. Nogle kunder har gode erfaringer med deres servicefirma, andre har haft uheldige oplevelser.
Som regel er det sådan, at de servicefirmaer vi aldrig hører noget om, er de firmaer mølleejerne er mest tilfredse med. Intet nyt er godt nyt.

På den anden side er det en rimelig forventning, at møllejernes forening kan rådgive. Det gør vi så godt vi kan i det konkrete tilfælde. Vi er til for medlemmerne og vi svarer naturligvis på alle de spørgsmål, vi får. Vi kan også indsamle og formidle medlemmernes generelle erfaringer. En generel tilfredshedsundersøgelse er en rimelig opgave for foreningen og den vil formentlig imødekomme en del af det formulerede behov.

Derfor gennemfører vi igen i år en spørgeskemaundersøgelse.

Og her har vi brug for din hjælp! For at få et retvisende billede af tilfredsheden med servicemarkedet, er det vigtigt, at så mange som muligt besvarer spørgsmålene.

Undersøgelsen omfatter både fabrikanternes serviceafdelinger og uafhængige servicefirmaer.

  • Er der flere ejere af møllen, bedes der om I ikke giver dobbelte besvarelser.

  • Hvis du har flere møller som serviceres af samme firma, kan besvarelsen omfatte alle møllerne, eller du kan lave en besvarelse for hver mølle eller mølletype.

  • Specielt hvis du har flere møller af forskelligt fabrikat som serviceres af samme firma og du gerne vil give servicefirmaet forskellige karakterer for de forskellige mølletyper, skal du give flere besvarelser.

  • Hvis du har skiftet servicefirma for nyligt (inden for det seneste år), må du gerne give én besvarelse for nuværende firma og én besvarelse for det tidligere firma.

For at sikre mod fejl og misbrug kan man ikke indberette anonymt. Besvarelserne vil dog selvfølgelig blive anonymiseret og dine personlige oplysninger behandlet fortroligt.

Undersøgelsen er hovedsageligt baseret på afkrydsning og tager kun få minutter.

Med et tilstrækkeligt antal besvarelser vil resultatet af undersøgelsen blive præsenteret i en artikel i Naturlig Energi samt på erfa-dagen i Vingsted den 23. september 2016. Program og tilmelding her.

Vi udlodder to præmier ved lodtrækning imellem de besvarelser vi får ind. Præmierne udtrækkes på erfa-dagen.

  • 1. præmie er et gratis standardeftersyn af en af vores teknikere.
  • 2. præmie er to flasker rødvin.

Vi håber, du vil bidrage til undersøgelsen med dine erfaringer.

Spørgsmålene bedes besvaret senest den 1. september 2016.

Med venlig hilsen
Danmarks Vindmølleforenings tekniske konsulenter

 

21.6.16

 

Læs mere

Du finder spørgeskemaet her.

Nyheder fra Danmarks Vindmølleforening. Relativ beskeden vindmølleudbygning i 2015
Tekniske konsulenter
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft