KL: Fremlæg resultaterne af sundhedsundersøgelsen

Kommunernes Landsforening anmoder nu Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde og Klima-, Energi og Forsyningsminister Lars Christian Lilleholt om en hurtig offentliggørelse af resultater fra sundhedsundersøgelsen.

I et brev til de to ministre skriver KL bl.a. Kommunerne har et åbenlyst behov for at kende resultaterne af undersøgelsen, så snart de foreligger, så der kan tages pejling på, om der kan forventes ændrede støjgrænser, som har betydning for den kommunale planlægning. Allerede de foreløbige resultater kan være vigtige pejlemærker for kommunerne i deres planlægning for vindmøller.

Brevet er underskrevet af formanden for KL´s Teknik- og Miljøudvalg, borgmester Jørn Pedersen, Kolding, der slutter brevet sådan:
Derfor vil jeg opfordre jer til at koordinere og offentliggøre de foreløbige resultater på jeres hjemmeside, så snart de foreligger, af hensyn til såvel vindmølleplanlægningen som bekymrede borgere. Selvfølgelig med alle relevante forbehold. Vi har en fælles interesse i, at potentiel vigtig viden ikke tilbageholdes i længere tid, end det er strengt nødvendigt.

Christian Kjær, direktør for Danmarks Vindmølleforening, bakker op om opfordringen fra Kommunernes Landsforening:
”Alle involverede i vindkraftudbygningen – herunder også bekymrede potentielle naboer – har naturligvis krav på at få kendskab til undersøgelsens hovedresultater så hurtigt som muligt.
Kræftens Bekæmpelse planlægger at fremlægge resultaterne i form af videnskabelige artikler over en meget lang periode. Derfor bør ministrene følge KL´s opfordring og sørge for offentliggørelse af de foreløbige resultater snarest muligt.”

Brev fra Kommunernes Landsforening til Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde og Klima-, Energi og Forsyningsminister Lars Christian Lilleholt, 24. august 2016.

Se også svar fra 3 ministre til Haderslevs borgmester: Vindmøllestøj giver ikke helbredsproblemer

30.8.16

 

Læs mere

Brev fra Kommunernes Landsforening til Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde og Klima-, Energi og Forsyningsminister Lars Christian Lilleholt, 24. august 2016.

Se også svar fra 3 ministre til Haderslevs borgmester: Vindmøllestøj giver ikke helbredsproblemer

Læs mere

Læs mere om støj fra vindmøller.

 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft