Vækst? Eller bare nedskæringer?

Regeringens nye vækstudspil ”Vækst 2016”, som er en del af regeringens 2025-udspil ”Helhedsplan - for et stærkere Danmark”, rummer en del nedskæringer på energiområdet. Og i særdeleshed på vindkraftområdet. Venstre-regeringen foreslår at der spares 7,2 milliarder kroner på indsatsen for vedvarende energi i perioden 2017 til 2025. Blandt andet foreslås 3,3 milliarder kroner hentet ved at aflyse udbuddet af kystnære havvindmøller, kun 2 dage inden tidsfristen for indgivelse af bud. De kystnære møller er en del af Energiaftalen fra 2012, som alle Folketingets partier med undtagelse af Liberal Alliance indgik. 1,1 milliard kroner foreslås hentet ved at reducere prisloftet på bud for havmølleparken Kriegers Flak mellem Tyskland og Danmark.

”Det er slemt nok, at man sår tvivl om finansieringen af de kystnære møller to dage før budfristen. Endnu værre er det, hvis man ikke længere kan stole på, at en aftale er en aftale i dansk energipolitik. Regeringens udspil på energiområdet skaber usikkerhed hos danske vindmølleejere og investorer, og usikkerhed efterlader altid forbrugere og erhvervsliv med dyrere kilowatt-timer end nødvendigt. Det er ikke noget godt udgangspunkt for vækst,” siger Christian Kjær, direktør for Danmarks Vindmølleforening.

Annullering af kystnære havvindmøller og begrænsning af kystnære møller
Regeringen vil annullere etableringen af 350 MW kystnære havvindmøller samt stramme den såkaldte åben-dør ordning, der giver mulig­hed for at etablere havvindmøller tæt på kysten.
Tillige vil regeringen droppe etableringen af 22 MW kystnære forsøgsmøller.
Alle tre tiltag er en del af det brede energiforlig fra 2012.

Prisloft på bud for havvindmølleparken Kriegers Flak
Regeringen foreslår at fastlægge et prisloft på 80 øre pr. kWh i udbuddet for opførelsen af en 600 MW havvindmøllepark på Kriegers Flak. Det svarer til en budpris på 10 øre under den aktuelt forudsatte budpris.

Lavere balanceringsgodtgørelse til landvindmøller
Regeringen forslår at sænke balanceringsgodtgørelsen fra 1,8 øre pr. kWh til 1,3 øre/kWh.

Afskaffelse af grøn ordning for vindmøller
Regeringen vil afskaffe den grønne ordning, der giver tilskud til natur- og kulturprojekter i de kommuner, der opstiller nye vindmøller. Med ordningen skaber nye vindmøller indtægter til lokalsamfundet og øger accepten af vedvarende energikilder i kommuner­ne.

Afskaffelse af PSO-afgiften
Ud over disse nedskæringer foreslår regeringen afskaffelse af PSO-afgiften. PSO-afgiften bruges i dag bl.a. til finansiering af pristilæg til elproducenter (f.eks. vindmøller, biogasanlæg, biomasseanlæg, decentrale kraftvarmeværker) forskning og udvikling, nettilslutning. Disse udgifter foreslås fremover finansieret på finansloven. Afskaffelsen foreslås afskaffet gradvist med 3 øre pr. kWh i 2017 stigende til omkring 17¼ øre pr. kWh i 2022, hvor afgiften er fuldt afviklet.

Regeringens foreslåede besparelser på energiområdet:

"Helhedsplan for et stærkere Danmark", regeringen, august 2016

"Et stærkere Danmark, Vækst 2016", regeringen, august 2016

Unødvendigt at skrotte PSO, Danmarks Vindmølleforening, august 2016


30.8.16

 

Læs mere

"Helhedsplan for et stærkere Danmark", regeringen, august 2016

"Et stærkere Danmark, Vækst 2016", regeringen, august 2016

Det mener vi

Unødvendigt at skrotte PSO, Danmarks Vindmølleforening, august 2016

Læs mere om PSO

Faktablad Ø3 Vindkraften og elregningen

 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft