Ny direktør = ny forening?

Leder i Naturlig Energi, august 2016

Danmarks Vindmølleforening får ny daglig leder. Efter mange år på posten har Asbjørn Bjerre valgt at stoppe, og bestyrelsen har som ny direktør ansat Christian Kjær. Skiftet sker den 15. august. Asbjørn fortsætter i en periode som tilknyttet konsulent.

Vil vi nu se en anden vindmølleforening?
Svaret er både ja og nej.

Foreningens bestyrelse har ansat Christian Kjær til at videreføre foreningens arbejde med udgangspunkt i de mål, værdier og den kultur, medlemmerne og offentligheden kender som Danmarks Vindmølleforening.

Det bliver fortsat en central opgave for bestyrelsen og den nye direktør at sikre, at Danmarks Vindmølleforening til stadighed lever op til vedtægternes formålsbestemmelse og fastholder den position og det image, foreningen har. Som navnet Danmarks Vindmølleforening signalerer: foreningen, der samler vindkraftarbejdet i Danmark.

Det er direktørens opgave at sikre, at foreningens udmeldinger og politik holder en fast kurs baseret på, hvad der langsigtet er nødvendigt for gode og stabile forhold for udnyttelsen af vindenergi i Danmark. I hverdagen kan medlemmernes forskellighed selvfølgelig give diskussioner om mål og midler. Her er det direktørens opgave at lytte og koordinere.

I praksis er der heldigvis i den politiske verden en stærk sammenhæng mellem vilkårene for etablering af vindmøller, for gode og stabile forhold for ejerskab og drift af vindmøller samt for indpasning og fornuftig brug af vindmøllestrøm. En fast kurs er forudsætningen for troværdighed hos politikerne og i befolkningen og dermed for foreningens afgørende indflydelse på den langsigtede økonomiske og politiske udvikling på vindkraftområdet.

Det betyder ikke, at man ikke til enhver tid kan og skal sætte alle kræfter ind på at hjælpe enkeltmedlemmer og alle grupper af medlemmer med den bedst mulige løsning af aktuelle problemer. Helt aktuelt er det bl.a. den alt for lave afregning, vindmølleejerne modtager for den leverede produktion.

En fast langsigtet kurs betyder ikke en stillestående og passiv forening. Foreningens arbejdsopgaver har gennem alle årene været under forandring og udvikling. Og ofte går det rigtigt stærkt.

Lige nu er det bl.a. EU's beslutninger, der er vigtige for vilkårene for ejerskab af vindmøller i Danmark. Efter Brexit vil EU's fremtid blive diskuteret intenst. Men én ting er helt sikkert: energipolitisk bliver Danmark aldrig mere en ø.

Det betyder ikke, at der ikke skal tages nye selvstændige, danske energipolitiske beslutninger. Det har vi på det kraftigste efterlyst masser af gange. Et internationalt elmarked er kommet for at blive, og de rigtige beslutninger i EU og den rigtige udformning af den kommende energiunion vil de næste år blive afgørende for vilkårene for vindkraften og herunder ikke mindst for økonomien for mølleejere i Danmark.
Med Christian Kjærs internationale erfaringer får Danmarks Vindmølleforening her en stærk stemme.
Vi i bestyrelsen vil gerne ønske Christian Kjær velkommen i arbejdstøjet. Vi er glade for at han har sagt ja til jobbet og har mod på at bidrage til foreningens fortsatte udvikling. Det var ikke givet, at vi kunne finde en afløser, der ville kunne løfte arven.
Vi vil selvfølgelig takke Asbjørn Bjerre for en ualmindelig stor, lang og ihærdig indsats for foreningen og for vindkraften. Han har om nogen banet vejen for vindkraftens position i det danske samfund og kan med stolthed se tilbage på en fantastisk udvikling som ingen havde fantasi til at forudsige.

Kristian Jakobsen
Formand

Foreningens vedtægtsbestemte formål

”Foreningens formål er at udbrede kendskabet til vindkraft som energikilde, at optage medlemmer der har almene og/eller økonomiske interesser i vindmøller og at varetage disse medlemmers interesser, såvel overfor myndigheder som i almindelighed.”

Reception i anledning af, at Christian Kjær afløser Asbjørn Bjerre som direktør for Danmarks VindmølleforeningMød Christian Kjær og sig farvel til Asbjørn Bjerre

Medlemmerne vil møde Christian Kjær ved den kommende sæsons arrangementer.

Men allerede i september bliver der lejlighed til at være med til at byde velkommen til Christian og samtidig sige farvel til Asbjørn.

Danmarks Vindmølleforenings bestyrelse indbyder til reception fredag den 16. september.
Se invitationen her.

11.8.16

 

Pressemeddelelse

Se pressemeddelelse om direktørskiftet her.

Foreningens vedtægtsbestemte formål

”Foreningens formål er at udbrede kendskabet til vindkraft som energikilde, at optage medlemmer der har almene og/eller økonomiske interesser i vindmøller og at varetage disse medlemmers interesser, såvel overfor myndigheder som i almindelighed.”

Mød Christian Kjær og sig farvel til Asbjørn Bjerre

Medlemmerne vil møde Christian Kjær ved den kommende sæsons arrangementer.

Men allerede i september bliver der lejlighed til at være med til at byde velkommen til Christian og samtidig sige farvel til Asbjørn.

Danmarks Vindmølleforenings bestyrelse indbyder til reception fredag den 16. september.
Se invitationen her.

Vindtræf 2016

http://www.dkvind.dk/html/arrangementer/vindtraef.html

Se program for dagen

Temadag om vindkraftens værdi

Se programmet for Danmarks Vindmølleforenings temadag om vindkraftens værdi 13. oktober 2016

Hent program for dagen

 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft