Hvor er visionerne? Fokusér på muligheder i stedet for problemer

Leder i Naturlig Energi, september 2016

Det er i disse dage præcis 125 år siden, at Poul la Cour producerede Danmarks første kilowatt-time elektricitet med vindkraft på Askov Højskole. I kælderen under møllen indrettede la Cour 10 elektrolysekar, som brugte vindmøllestrømmen til at producere op til 1.000 liter brint i døgnet. Brinten blev brugt til belysning på højskolen.
I sommeren 1891 nåede la Cours banebrydende og visionære tanker sit foreløbige højdepunkt med igangsættelsen af forsøgsmøllen i Askov.

Tilsvarende visionære tankegange kunne man godt efterlyse efter en sommer, hvor der er fyret op under kedlerne til et energipolitisk varmt efterår. Der er stadig godt kog i debatten om den famøse PSO-afgift som, med EA Energianalyses mellemkomst, viste sig ikke helt så EU-traktatstridig, som regeringen påstod. Bruxelles kræver ikke alle PSO-ordninger dømt ude, men blot, at den danske ordning tilpasses, ligesom det er sket i en række andre medlemslande. Det bekræftede EU’s konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, allerede i foråret. Danmarks Vindmølleforening har foreslået regeringen at kigge på Tyskland og Tjekkiet, som begge har PSO-lignende ordninger, der er godkendt af EU.

Det kunne mindske noget af konkurrenceforvridningen mellem tyske og danske elproducenter, at de to nabolande fik markedsordninger, der ligner hinanden.
Ministeren fastholder, at ”regeringen har undersøgt forskellige løsningsmuligheder,” uden dog at melde ud, om det indbefatter en undersøgelse af den tyske eller den tjekkiske PSO-model.

”Finansieringen på Finansloven vil skabe sikkerhed om den grønne omstilling,” skrev Lars Christian Lilleholt i Politiken den 18. august.
Han insisterer således på at behandle PSO-ligtornen ved at fjerne hele benet, og det kan vise sig at være en yderst risikabel og dyr operation for den grønne omstilling. Usikkerhed og kortsigtet energipolitik efterlader altid forbrugere og erhvervsliv med dyrere kilowatt-timer end nødvendigt, som USA erfarede gennem mere end et årtis finanspolitisk ”stop/go”-politik på vindmølleområdet.

”VI ER VERDENSMESTRE i at producere grøn strøm fra vindmøller,” skrev ministeren med store bogstaver i samme indlæg. Han har ret!

Danske vindmølleejere kan producere vindkraft billigere og bedre end resten af Europa, ikke mindst fordi vi i Danmark har tradition for bred energipolitisk enighed - senest i form af Energiaftalen fra marts 2012, som 170 ud af 179 Folketingsmedlemmer indgik. Desværre lader det ikke til, at regeringen overvejer at udnytte førerpositionen til dansk fordel.

Tværtimod tyder mere og mere på, at Venstre vil bryde aftalen. Senest er der sået tvivl om finansieringen af det, som er tilbage af udbuddet af kystnære havmøller bare fem dage, før tidsfristen for afgivelse af bud på projekterne. Tidligere udskød man Kriegers Flak og reducerede og forkortede balanceringsydelsen for de danske vindmølleejere.

Tænk, hvis regeringen begyndte at se de økonomiske muligheder i den danske vindmøllestrøm, som Lars Christian Lilleholt siger, vi er verdensmestre i at producere. De 14 terawatttimer, som danske vindmøller producerer årligt, dækker ganske vist over 40 procent af det danske elforbrug, men det udgør kun en halv procent af elforbruget i EU.
Vi er en del af et europæisk energimarked, og det må være regeringens ambition, at Danmark ikke kun er førende på eksport af teknologi, men også er førende, når det gælder eksport af vedvarende energi.

Ingen sætter spørgsmålstegn ved, om man bør eksportere den del af olien og gassen i Nordsøen, som vi ikke selv kan forbruge - det ville være vanvid. Mærkværdigvis falder det ikke regeringen ligeså naturligt at sikre, at den danske vindkraft kan afsættes i udlandet til højere priser end herhjemme, så Danmark kan opnå et højere afkast af de investeringer, vi har foretaget over de seneste 25 år – både samfundsøkonomisk og privatøkonomisk.

Det kunne blandt andet ske ved overfor Tyskland og EU-kommissionen at kræve begrænsningerne i eksporten af el til Tyskland fjernet. I årevis har det tysk-hollandske transmissionsselskab TenneT fået lov til lukke for eksport af dansk strøm til Tyskland, så den jysk-tyske forbindelse kun er tilgængelig en brøkdel af tiden. Jo mere grænsebommen er nede, jo lavere bliver elprisen i Danmark, og jo højere bliver den PSO, som regeringen har set sig så sur på.

Vi må begynde at se mulighederne i Danmarks vindkrafteventyr i stedet for udelukkende at påpege problemer og politiske udfordringer. I de fleste europæiske lande er strømpriserne højere end i Danmark, og i de færreste af vores nabolande kan elektricitet produceres billigere end på danske landvindmøller. Det er et fantastisk udgangspunkt, og det bør være enhver dansk regerings ambition at skabe fri adgang til markederne i vore nabolande. Vi skal have gang i de visionære og banebrydende tanker, om hvordan vi bedst udnytter vores VERDENSMESTERSKAB i vindkraft. Og det ville være passende at starte her 125 år efter, at den første danske vindmøllestrøm blev produceret i Askov.

19.9.16

 

Temadag om vindkraftens værdi

Se programmet for Danmarks Vindmølleforenings temadag om vindkraftens værdi 13. oktober 2016

Hent program for dagen

Vindtræf 2016

http://www.dkvind.dk/html/arrangementer/vindtraef.html

Se program for dagen

 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft