Faktatjek: Værdiløs eller verdens dyreste el?

Leder i Naturlig Energi, oktober 2016

”Verdens dyreste el” lød overskriften på Jyllands-Postens leder et par dage efter, at Vattenfall vandt udbuddet af 350 MW kystnære vindmøller med verdens hidtidige laveste bud på havmøllestrøm. Som vanligt var det lederskribenten magtpåliggende at kæde de høje danske forbrugerpriser på elektricitet sammen med den høje andel af vindkraft i det danske energisystem.

Virkeligheden er som bekendt den omvendte: Vindmøllerne presser elpriserne nedad til gavn for danske forbrugere. Faktisk så meget, at intet andet EU land har lavere priser på el end Danmark ifølge EU's statistiske kontor Eurostat. Det er korrekt, at danske husholdninger trækkes med verdens højeste skatter og elafgifter og derfor også har de højeste forbrugerpriser, men det har meget lidt med de danske vindmøller at gøre.

Der kan kun drages to mulige konklusioner af lederskribentens snakken bagvendt om elmarkedet, forbrugerpriserne og havmøllerne: Enten kender Jyllands-Postens lederskribent ikke forskel på afgifter og elpriser, eller også ønsker man bevidst at vildlede sine læsere med faktuelt forkerte påstande. Ligegyldigt hvad er det bekymrende.

Over de seneste år er markedsprisen på el i Norden faldet og nåede i 2015 en historisk lav middelpris på 17-18 øre/kWh. PSO-betalingen til de 43 procent vindkraft i det danske energisystem udgør 4,7 øre/kWh for landmøllerne og 7,4 øre/kWh for havmøllerne ud af en samlet elregning for husholdningerne på 225 øre/kWh.

Men hvad så med virksomhedernes omkostninger? Venstre ønsker at bryde Energiforliget fra 2012 ved at aflyse de 350 MW kystnære havmøller, som man selv har truffet beslutning om. En af hovedbegrundelserne for forslaget er, at de danske virksomheder skal sikres lave elpriser. Det er en hæderlig politisk målsætning, men det er ikke i nogens interesse, og slet ikke i erhvervslivets, hvis befolkning og virksomheder ikke længere kan stole på, at en aftale er en aftale på Slotsholmen.

Derudover er det næsten fraværende fra debatten, at de danske virksomheder allerede har nogle af Europas laveste elpriser. Måler man alene på elprisenerne, er  konkurrenceevnen faktisk blevet væsentligt forbedret over de sidste par år.

Danske virksomheder slipper med at betale 67 øre/kWh eller under en tredjedel af, hvad de danske husholdninger betaler for deres strøm. Ifølge Eurostat betaler den gennemsnitlige virksomhed i Europa 88 øre/kWh, eller 30 procent mere for elektricitet, inklusive PSO, afgifter og skatter i EU, end den danske industri. Hos vores største handelspartnere - Tyskland og Storbritannien - betaler virksomhederne 66 procent mere for strømmen end deres danske konkurrenter.

Dertil skal lægges, at dansk industri har oplevet et fald i elprisen inklusiv skatter og afgifter på 9 procent over de sidste to år. I samme periode er den gennemsnitlige EU virksomheds elpris steget med en halv procent; tyske virksomheder betaler 3,4 procent mere; mens de britiske firmaer betaler hele 27 % mere. Som det er Venstre bevidst, er mekanikken i PSO’en, at den stiger med en øre, når elprisen falder med to øre, så samlet set er virksomhederne bedre stillede end i 2012, selvom PSO-delen af elregningen er steget.

Derfor er det også direkte misvisende, når Energiminister Lars Christian Lilleholt (V) fremfører, at virksomhederne er pressede på konkurrenceevnen pga. PSO’en. ”Der er virksomheder, som er pressede, og virksomheder som vælger at flytte produktionen ud af landet, fordi udgifterne til energi er for store, og her spiller PSO’en en afgørende rolle,” sagde Lilleholt til Politiken den 29 september.

Ministeren burde delagtiggøre os i, hvilke virksomheder det er, som PSO’en har drevet ud af landet, og til hvilke markeder med lavere elomkostninger de er flyttet. Der er ikke mange af dem omkring os. Store eksporttunge danske virksomheder som Novozymes og Grundfos har gennemskuet det og mener ligefrem, at det vil skade dansk konkurrenceevne på lang sigt at droppe PSO-afgiften.

Den lave elpris er god for forbrugerne, men en stigende udfordring for de danske elproducenter, uanset om det er ejere af vindmøller eller kulkraftværker, det drejer sig om. Priserne på 15-18 øre/kWh har længe ligget under, hvad det koster at producere el på et nyt kraftværk.

Priserne nærmer sig faktisk også så lavt et niveau, at selv eksisterende vindmølleejere, som har de laveste driftsomkostninger af alle teknologier, vanskeligt kan få dem dækket med de nuværende markedspriser. Den, samt andre af elmarkedets udfordringer, vil blive behandlet grundigt på Danmarks Vindmølleforenings temadag om vindkraftens værdi den 13. oktober i Fredericia.

Skulle Jyllands-Postens lederskribent have lyst til at dygtiggøre sig, er han naturligvis velkommen til at kigge forbi Fredericia.

7.10.16

 

Temadag om vindkraftens værdi

Se programmet for Danmarks Vindmølleforenings temadag om vindkraftens værdi 13. oktober 2016

Hent program for dagen

Vindtræf 2016

http://www.dkvind.dk/html/arrangementer/vindtraef.html

Se program for dagen

 
 
 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft