Julestormen:
Danske vindmøller producerer ikke som vinden blæser

Vindmøllerne reagerede på negative prissignaler en blæsende 2. juledag med begrænsede eksportmuligheder.

Det danske elmarked var 26. december præget af en række timer med negative spotpriser, men også flere betydelige flaskehalse i el-eksporten til Sverige.   

Både Øresundsforbindelsen (normal eksportkapacitet 1.700 MW) og Kontiskan-forbindelsen mellem Vestdanmark og Sverige (normal eksportkapacitet 740 MW) var begrænsede til henholdsvis 190-500 MW og 80-280 MW. Det danske elmarked importerede på alle forbindelser fra Tyskland og med de begrænsede forbindelser til Sverige var det det derfor reelt kun Skagerrak-forbindelsen til Norge, som gav mulighed for eksport af betydelige mængder energi i timerne med høj vindproduktion.  

Vindenergiproduktion og spotpriser DK1 26. december 2016

”Julens overskud af energi i det danske marked og de negative spotpriser kan delvist ses som et resultat af manglende eksportmuligheder, og det er ikke kun Tysklands-forbindelsen, der oplever udfordringer.” siger Søren Klinge, seniorøkonom i Danmarks Vindmølleforening.  

Den nordiske elbørs, Nord Pool Spots, data for vindenergiproduktionen i Danmark viser , at der er en stor sammenhæng mellem vindenergiproduktionen i Vestdanmark og spotpriserne. I timerne med de mest negative spotpriser reagerede nogle vindmøller ved at slukke for produktionen for at undgå at blive udsat for de negative spotpriser.

”Julestormen tydeliggjorde, at de danske vindmøller ikke bare producerer som vinden blæser. De udviste fleksibilitet og i høj grad reagerede på spotmarkedets prissignaler. Det var nemlig i timerne med mest negative spotpriser, vindmøllerne producerede mindst,” siger Søren Klinge. En anden årsag til nedlukning af vindmøllerne er også sikkerhedshensyn og slitage ved høje vindhastigheder.

Den samlede vindproduktion i Sverige var den 26. december højere end den danske. Uanset dette var spotpriserne i alle svenske prisområder positive, hvilket delvist skyldes, at importen til Sverige var begrænset, og det er derfor tydeligt, at det danske og svenske elmarked ikke var koblet sammen denne dag. Det er derfor ikke kun på forbindelsen til Tyskland, det danske elmarked oplever udfordringer i form af begrænsninger i disse år.

Situationen den 26. december viser, at det er afgørende for værdien af vindenergien og dermed økonomien i den grønne omstilling, at der i det indre energimarked er eksportmuligheder også i pressede markedssituationer.

3.1.17

 

Læs mere

Læs mere om vindkraftens indpasning i elsystemet her

Læs mere om vindkraftens værdi her

 

 

 
 

 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.