Finansieringen af regeringens fremsatte forslag til ny udbudsmodel i strid med EU's regler:

- Den ulovlige fremgangsmåde koster vindmølleejerne 200 millioner kr.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) lancerede sit udspil til en ny udbudsordning for landvind, åben-dør havvind og solceller som et nybrud i dansk energipolitik, og det har han ret i. For første gang finansieres opsætning af nye VE-anlæg ved at beskære tilskud til eksisterende VE-anlæg, herunder ved en reduktion af den såkaldte balanceringsgodtgørelse til eksisterende vindmøller, afslører en artikel i Energiwatch. Danmarks Vindmølleforening mener, at regeringens fremgangsmåde er ulovlig.

”Godtgørelsen af balanceringsomkostningerne skal reflektere de faktiske historiske omkostninger, men regeringen baserer sit forslag på en forventelig fremtidig reduktion. Hvis Energiwatchs oplysninger er korrekte, er ministerens forslag til at skære 331 mio. kr i balanceringsydelsen i direkte strid med EU-kommissionens godkendelse af ordningen og stemmer desuden ikke overens med Energistyrelsens eget administrationsgrundlag og hidtidig praksis,” siger direktør Christian Kjær, Danmarks Vindmølleforening.

I forlængelse af regeringens udspil i torsdags om en ny udbudsordning sendte Energistyrelsen et udkast til en ændring af lov om vedvarende energi i høring. Her retfærdiggør Energistyrelsen reduktionen således:

”Balanceringsomkostningerne var i gennemsnit 1,0 øre pr. kWh i 2016. Med baggrund i den gennemsnitlige nedadgående tendens på 13 pct. i de seneste tre år nedsættes balancegodtgørelsen til 0,9 øre pr. kWh pr. 1. januar 2018.”

Den fremgangsmåde er ikke i overensstemmelse med EU-kommissionens godkendelse af ordningen fra 2009, som dels fastslår, at ”det er de systemansvarlige virksomheder, der betaler denne godtgørelse, men vindmøllens ejer kan frit indgå en aftale med en kommerciel (privat) operatør i stedet for” samt, at ”den faste godtgørelse på 2,3 øre pr. kWh er baseret på de faktiske historiske omkostninger.”  Godtgørelsen er siden reduceret over to omgange til 1,8 øre og det nuværende niveau på 1,3 øre.

”Sidst balancegodtgørelsen blev nedsat til 1,3 øre, benyttede Energistyrelsen helt efter bogen de faktiske årlige balanceomkostninger for perioden 2013-2015. Beregningerne skal være baseret på faktiske omkostninger - ikke hvad man mener at kunne sjusse sig frem til. Havde Energistyrelsen benyttet samme metode som sidst, var balancegodtgørelsen blevet reduceret til 1,13 øre og ikke 0,9 øre. Den ulovlige fremgangsmåde koster nu vindmølleejerne knap 200 millioner kroner,” siger Christian Kjær og fortsætter:

”Med udspillet kan det forventes at økonomien i den fortsatte drift af mange eksisterende møller forringes betydeligt, hvilket kan medføre, at flere ældre møller vil blive taget ud af drift i de kommende år, med mindre elpriserne retter sig. Dermed kan ministerens udspil i sidste ende medføre, at det bliver dyrere at nå regeringens egen målsætning om 50 % vedvarende energi i 2030.”

Det samlede budget for ministerens udspil er 1,27 mia. kr. for to udbud i henholdsvis 2018 og 2019, Midlerne udbetales som faste tillæg til elprisen over 20 år.   

Regeringens udspil finansieres gennem hvad Energi, Forsynings-, og Klimaministeriet kalder ’rebudgettering og omprioritering’. Det indebærer, at en række eksisterende støtteordninger bidrager til finansieringen, herunder bl.a. ordninger til biogas. Derudover afskaffes den ene af de fire VE-ordninger – Grøn Ordning – mens balanceringsgodtgørelsen til eksisterende vindmøller som nævnt reduceres fra 1,3 øre/kWh til 0,9 øre/kWh.  

Diskussionen om ministerens udspil fortsætter efter sommerferien, hvor det forventes, at partierne bag energiforliget skal forsøge at blive enige om de endelige rammevilkår for den nye ordning.

 

 

 

 
 

 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.