Stort forbrug af specialregulering i vintermånederne

Netproblemer i Tyskland giver øget behov for specialregulering i Vestdanmark

Igennem de netop overståede vintermåneder oplevede det vestdanske elsystem en betydelig aktivering af specialregulering, som var på et endnu højere niveau end sidste år.

Behovet for specialregulering opstår oftest i situationer med højere vindproduktion end forventet i det tyske elsystem, som kan afhjælpes ved at øge eksporten til det danske system. Efterfølgende kan der nedreguleres produktion på danske kraftværker eller vindmøller. Konkret kan danske vindmøller levere specialregulering ved at stoppe produktionen mod betaling. Aktiveringen af specialregulering sker via bud fra danske vindmøller, kraftværker eller elkedler i regulerkraftmarkedet.  

 

Figur 1: Den aktiverede mængde specialregulering i Vestdanmark i 2016 og 2017
(Kilde: Nord Pool Spot)

Energinet.dk afholdte i starten af april en workshop om håndtering af netproblemer og kapacitetsbegrænsninger på den vestdansk-tyske grænse. På workshoppen blev det offentliggjort, at Energistyrelsen i samarbejde med de tyske myndigheder arbejder på et aftalegrundlag for en øget handelskapacitet på forbindelsen mellem de to lande ved at Energinet.dk og det tyske TenneT får mulighed for at bruge såkaldt modhandel.

Søren Klinge, seniorøkonom i Danmarks Vindmølleforening, siger om anvendelse af modhandel:
Det er et positivt tiltag, som Energinet.dk forventer at bruge til at øge handelskapaciteten på Tysklandsforbindelsen. Markedsrammerne for dette nye marked bør gøre det muligt for så mange leverandører som muligt at levere, f.eks. også vindmøller, ved at sikre, at handler kan foregå tæt på driftstimen.

Modhandel fungerer ved, at systemoperatørerne, dvs. Energinet.dk eller TenneT, afhjælper kapacitetsbegrænsninger på forbindelsen mellem Vestdanmark og Tyskland ved at regulere produktion eller forbrug i de to lande for at aflaste den fysiske udveksling af strøm mellem landene.

I Vestdanmark har man igennem et stykke tid leveret specialregulering til Tyskland ved at stoppe f.eks. vindmøller, og i fremtiden kan levering af denne type ydelse forventes øget, men de danske og tyske myndigheder har endnu ikke fastlagt hverken de endelige markedsrammer eller en tidsplan for introduktionen af modhandel.

Anvendelsen af modhandlen forventes at kunne øge handelskapaciteten i spotmarkedet mellem de to lande, og modhandlen er specielt rettet mod at håndtere kapacitetsbegrænsninger i sydgående retning, hvilket vil tillade øget eksport i spotmarkedet fra Vestdanmark til Tyskland. En øget eksport til Tyskland kan forventes at hæve spotprisen i Vestdanmark, det er dog uvist i hvor stort omfang, da dette vil afhænge af den ekstra tilgængelige handelskapacitet.            

Der er derfor mulighed for, at anvendelsen af specialregulering stiger når Energinet.dk og TenneT vil iværksætte modhandel. De danske vindmølleejere bør derfor være opmærksomme på denne mulighed.   

Niels Dupont, direktør i Vindenergi Danmark, siger:
Mange danske vindmøller leverer allerede i dag regulerkraft og specialregulering og en introduktion af modhandel vil både give mølleejerne mulighed for en øget levering af denne ydelse, men også bidrage til en højere afregning for møllerne i spotmarkedet.”    

 

Kontakt:
Søren Klinge
Seniorøkonom
Danmarks Vindmølleforening
Mail: sk@dkvind.dk
Tlf.: + 45 8733 1436

 

 

 

Vindkraftens værdi

Hvordan bliver afregningen til mølleejerne forbedret?

Hvordan får vindkraften større værdi for samfundet?

Læs mere her.

 

Indpasning

Indpasning af vindkraften i elssystemet.

Læs mere her.

 

 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.