Ministeren om EU domme: Fortsæt sagsbehandling efter de gældende regler.

Professor, dr. jur. Peter Pagh gjorde i en skrivelse 15. januar 2017 til Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget opmærksom på, at to nye domme fra EU-Domstolen ifølge hans analyse har direkte indflydelse på gyldigheden af den danske vindmøllebekendtgørelse og tilladelser, der er udstedt eller er i proces med at blive udstedt under anvendelse heraf. Advokatfirmaet Horten behandler den rejste problematik i artiklen EU-Domstolen sår tvivl om vindmølle­planlægningen.
Usikkerheden om konsekvenserne af disse EU domme har bl.a. fået Aalborg kommune til at udskyde sagsbehandling af vindmølle projekt indtil der foreligger en afklaring af retsvirkningerne af EU-dom vedrørende Strategisk Miljøvurdering i landvindmølleprojekter.
Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen tager nu ansvar og melder klart ud til kommunerne: Indtil ministeriet med støtte fra justitsministeriet har forholdt sig til dommenes konsekvenser for bl.a. vindmøllebekendtgørelsen bør sagsbehandlingen efter ministeriets opfattelse ske efter de gældende regler.
Dette fremgår af ministerens svar på et spørgsmål stillet af Pia Olsen Dyhr (SF) med baggrund i den usikkerhed, som de to EU domme har medført. Spørgsmålet og svaret fra Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen kan læses her.
Danmarks Vindmølleforening bifalder med tilfredshed, at Miljø- og Fødevareministeren med sit klare svar tager ansvar, så sagsbehandlingen i kommuner kan fortsættes.

 

 

 

Vindkraftens værdi

Hvordan bliver afregningen til mølleejerne forbedret?

Hvordan får vindkraften større værdi for samfundet?

Læs mere her.

 

Indpasning

Indpasning af vindkraften i elssystemet.

Læs mere her.

 

 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.