Misvisende svar fra Ministeren om udbygningen med sol og vind

En ny opgørelse fra Energistyrelsen viser, at nettoudbygningen af sol og vind i Danmark er steget mere end forventet siden Energiaftalen blev indgået i 2012. Opgørelsen er udarbejdet som svar på et spørgsmål fra Dansk Folkepartis energipolitiske ordfører, Michael Dencker. I et brev til ministeren bad han Klima-, Forsynings-, og Energiminister Lars Christian Lilleholt sende en grafisk fremstilling af nettoudbygningen af solceller og landvind der skulle vise

  • forventningen i Energiaftalen 2012.

  • en nuværende udbygning pr. november 2017 og

  • den forventede udbygning i 2020.

Det er korrekt, når Ministeren svarer at "Nettoudbygningen af både landvind- og solcellekapacitet går hurtigere end forventet i 2012”. Men det betyder ikke at udbygningen går hurtigere end forventet. Der er opstillet 924 MW landvind siden 2012. Det er ganske rigtigt højere end den nettoudbygning på 500 MW landvind der forventedes i Energiaftalen fra 2012. Men ingen steder i den gældende aftale som 97% af Folketingets medlemmer indgik står der noget om en nettoudbygnoing med 500 MW landvind. Der står derimod, at målsætningen er en udbygning med 1.800 MW ny landvindkapacitet.

Af aftalen fremgår: ”Frem mod 2020 forventes opført nye landmøller med en samlet kapacitet på 1.800 MW. I samme periode forventes nedtaget kapacitet på 1.300 MW.”

Og heri ligger hele forskellen mellem de politiske partiers tilgang til udbygningen med vedvarende energi i Danmark. For regeringen og Dansk Folkeparti var målet med aftalen, at der netto skal udbygges med 500 MW landvind frem til 2020. Derfor har vi med nettoudbygningen på 924 MW allerede langt overgået målsætningen.

Oppositionen holder fast i aftaletekstens forventede udbygning med 1.800 MW landvind. Siden 2012 er der stillet 1.219 MW landvind op. Vi mangler alstå næsten 600 MW landvind for at opfylde målet i 2012-aftalen.

Ifølge Energistyrelsens eget Stamdataregister er der stillet 1.219 MW op siden 2012 og nedtaget 290 MW landvind, ikke medregnet husstandsmøller. Ministeren finder ingen grund til at informere Energipolitisk Udvalg om, at nettotallet på 500 MW ikke optræder nogen steder i 2012 aftalen. Svaret til Michael Dencker har heller ingen reference til målsætningen om 1.800 MW ny landvind inden 2020 eller mankoen på knap 600 MW.

Der bliver opstillet en del møller i øjeblikket som følge af tidligere regeringers initiatver. Lars Christian Lilleholt har derfor ret, når han i et Tweet den 7. december skriver ”der er fart på den grønne omstilling”. Men det er panik før lukketid og ministeren må helere spænde sikkerhedsselen. Vi kigger nemlig ind i et dansk hjemmemarked for vindmøller, der stopper brat den 21. februar 2018, hvor ordningen med 25-øren udløber. Ministeren gør derfor klogt i at tage æren for sine forgængeres energipolitik, mens tid er.

7.12.2017

Læs mere

Opgørelse fra Energistyrelsen over nettoudbygningen af sol og vind i Danmark.

 

 
 

 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.