September: Årets hidtil højeste afregning for vindmøllestrøm men ringe vind

Den gennemsnitlige afregningspris for vindkraft i Danmark nåede 28 øre/kWh i september. Det er det højeste niveau siden november sidste år, hvor prisen var 28,7 øre/kWh.

Udvikling i gennemsnitlig spotpris for strøm

Til gengæld lå vindkraftproduktionen et stykke under gennemsnittet med et energiindhold på 63 % af en gennemsnitlig måned. September har over de seneste 10 år ligget på 81 %.

Vindens Energiindhold september 2017

Vindkraften dækkede 30,8 % af Danmarks elforbrug i september fordelt med 20,9 % i Østdanmark og 37,1 % i Vestdanmark. Over de seneste 12 måneder har de danske vindmøller produceret 14,3 TWh, svarende til 42,1 % af elforbruget. Korrigeret til normalt vindår dækkede vindmøllerne 42,5 % af forbruget. Set over de seneste 12 måneder har vindkraftproduktionen med andre ord ligget tæt på normalen.

Vindkraftens dækning af elforbruget september 2017

Der blev opstillet 16 nye vindmøller i september med en samlet kapacitet på 40,9 MW, heraf 4 havmøller med en samlet kapacitet på 28 MW. 8 af de nye møller er husstandsmøller med en samlet effekt på 95 kW. Der blev taget 7 møller ned (2,62 MW). Ved udgangen af september 2017 havde Danmark 6.126 vindmøller med en samlet kapacitet på 5.338 MW.

I årets første 9 måneder er der opstillet 108 vindmøller i Danmark med en samlet effekt på 147 MW fordelt på 35 landmøller (118 MW), 4 havmøller (28 MW) og 69 husstandsmøller (0,8 MW). Siden årets begyndelse er 113 vindmøller med en samlet effekt på 50,8 MW blevet taget ned: 98 landmøller (46 MW), de 11 Vindeby havmøller (4,95MW), og 4 husstandsmøller (0,053 MW).

Vindkraftkapacitetens udvikling i september 2017

 

Læs mere

Se vindens energiindhold og andre nøgletal for september

Se kurver over elpriserne i september her for hhv. Vestdanmark og Østdanmark

Se andre nøgletal her

9.11.2017

Læs mere

Se vindens energiindhold og andre nøgletal for september

Se kurver over elpriserne i september her for hhv. Vestdanmark og Østdanmark

Se andre nøgletal her

 

 

 

 
 

 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.