NOE varsler en måneds driftsstop for vindmøller ved Linde

NOE har udsendt et brev til mølleejere som bliver berørt af ombygningen af 60/10-transformerstationen Linde, om at møllerne ikke må producere i perioden 15. januar til 16. februar 2018.

Danmarks Vindmølleforenings tekniske konsulent Strange Skriver har været i kontakt med NOE for at høre nærmere om baggrunden.

Årsagen til, at møllerne ikke må producere, er at stationen skal udvides kraftigt. Det er en lidt ældre station, der er etableret med kun forbrug for øje, og med en væsentlig mindre effekt end der går gennem stationen i dag.  Der skal nu etableres 14,4 MW vindmøller og 35 MW solceller i området, som skal forbindes til denne station. Det er en stor udvidelse, og hele stationen skal nedtages og der skal bygges ny samleskinne, nye transformere og flere 10 kV-afgange.

NOE skriver, at der kan være spænding til møllerne, men at de ikke må producere. Det kan være svært at forstå, men det skyldes en omlægning på 10 kV-niveau. Forsyning til de forbrugere, der normalt forsynes fra station Linde, kan omlægges til forsyning andre steder fra. Dette kan altid lade sig gøre for forbrugere, men ikke for vindmøller, idet der fra mølleområderne kun går ét kabel til en 60/10 kV,station. Men kablerne til vindmøllerne kan forbindes til de net, som forsyner forbrugerne, således at møllerne kan få spænding til at sikre varme i eltavler m.m., men disse net har naturligvis ikke kapacitet til, at møllerne kan producere.

Kunne det være lavet anderledes?

Ja, NOE kunne have lavet en helt ny station ved siden af den gamle, og når den var færdig kunne omkobling fra den gamle til den nye station ske på noget der ligner en uge. Men det ville blive dyrere og tage længere tid.

Gør det noget at det tager længere tid, eller kunne det være lavet på et senere tidspunkt, hvor møllerne producerer mindre?

Tidspunktet er vigtigt. Vi nærmer os den 21. februar 2018, som er skæringsdatoen for at tilstutte vindmøller på den eksisterende afregningsordning. Dette giver meget stor travlhed hos mange netselskaber i landet. NOE skriver, at de regner med at være færdig den 16. februar 2018 altså kun 5 dage før deadline. Der skal således ikke gå meget galt f.eks. med vejrlig, så de nye møller og solanlæg ikke når nettilslutning før datoen er overskredet.

Må NOE afbryde for møllerne i så lang tid?

Ja, det må de godt. Alle mølleejere har skrevet under på en leveringsaftale, hvor der står, at netselskaberne har ret til at afbryde for møllerne i forbindelse med arbejde på nettet eller i stationerne. Netselskaberne skal naturligvis søge at gøre afbrydesen så kort som mulig.

Hvad skal man som mølleejer så gøre?

Vindmøller har ikke godt af at stå stille. Ved længere tids stilstand vil der komme stilstandsmærker især i hovedlejet, men også i gearet.

Møllerne med drejelige vinger kan idle i denne periode. Det gøres ved at fastlåse vingerne i afsejlet position og sørge for, at bremsen er løsnet. Tal med servicefirmaet herom.

Møller med faste vinger er nødt til at være bremset, men for at undgå stilstandsmærker mest muligt, kan man rotere møllen lidt ind imellem, helst hver dag. Har man selv muligheden, kan man løsne bremse og lade møllen rotere lidt og så sætte bremsen på igen. Pas på ikke at generatoren kobler ind. Har man ikke selv muligheden, så tal med servicefirmaet om at rotere møllen.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt Strange Skriver eller en af foreningens øvrige tekniske konsulenter.

9.11.2017

Læs mere

Læs mere om teknik og drift af vindmøller her

 

Tekniske konsulenter

 

 
 

 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.