Regeringen godkender verdens længste elkabel mellem Danmark og Storbritannien

Energinet har endelig fået grønt lys fra energiminister Lars Chr. Lilleholt til at investere 11 mia. kr. i et nyt søkabel under Nordsøen. Godkendelsen faldt den 30. oktober. Dermed er det så godt som sikkert, at verdens længste jævnstrømskabel – Viking Link - i fremtiden vil forbinde elmarkederne i Storbritannien og Danmark. Projektet omfatter et søkabel til Storbritannien samt en udbygning af elnettet mellem Holstebro og grænsen til Tyskland. På den tyske side udbygger TenneT-nettet.

”Stærke el-forbindelser til udlandet er afgørende for en lille nation som Danmark. Vi får mulighed for at sælge vores strøm på et større marked, når vi har overskud af vedvarende energi. Samtidig får vi et større udbud af strøm til Danmark, når vinden ikke blæser og solen ikke skinner. Stærke elforbindelser til vores naboer bidrager dermed både til at sikre billig og pålidelig strøm for forbrugerne og til at holde vindkraftens værdi oppe. Det er til gavn for alle danskere og virksomheder i Danmark,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Danmarks Vindmølleforening glæder sig også over, at det nu ser ud til at Nordsø-forbindelsen kan etableres.

”Hvis vi skal gøre os håb om at blive fri af fossile brændsler må vi have mere vind i varmesektoren, i transporten og over grænserne. De 13-14 terawatttimer, som danske vindmøller producerer årligt, dækker ganske vist godt 40 procent af det danske elforbrug, men det udgør kun syv procent af energiforbruget og blot en halv procent af elforbruget i EU. Vi er en del af et europæisk energimarked, og det må være regeringens ambition, at Danmark ikke kun er førende på eksport af teknologi, men også er førende, når det gælder eksport af vedvarende energi,” siger direktør Christian Kjær, Danmarks Vindmølleforening.

Højere danske priser

I et notat fra september 2016 vurderer Energinet at gennemførelsen af Viking Link vil øge elprisen med 1-2 øre/kWh i forhold til en situation uden et kabel. Det samme vil bygningen af COBRAcable-forbindelsen mellem Danmark og Holland, som allerede er under opførelse. En fordobling af kulprisen i forhold til foråret 2016 vil ifølge notatet øge elprisen med 5-15øre/kWh.

Hvad har betydning for elpriserne

Samlet set vil projektet gavne den danske samfundsøkonomi med mellem 2,9 og 4,7 mia. kr. over de næste 40 år, ifølge Energinet. Af transmissionsselskabets business case fra 2015 fremgår det, at gevinsterne primært fremkommer pga. store forventede prisforskelle mellem Danmark og Storbritannien på mere end 10 øre/kWh langt de fleste af årets dage.

”Forskellene mellem elpriserne i Storbritannien og Danmark betyder, at Viking Link vil være en fordel for markedet på begge sider af Nordsøen, og også for dansk samfundsøkonomi er der store gevinster at hente på Viking Link,” siger Energinets tekniske direktør, Torben Glar Nielsen.

Det er Danmarks Vindmølleforening er enig i.

”Ingen sætter spørgsmålstegn ved, om man bør eksportere den del af olien og gassen i Nordsøen, som vi ikke selv kan forbruge - det ville også være vanvid, med mindre man beslutter sig for, at lade den ligge i undergrunden. Det bør det falde os ligeså naturligt at sikre, at den danske vindkraft kan afsættes i udlandet til højere priser end herhjemme, så Danmark kan opnå et højere afkast af de investeringer, vi har foretaget over de seneste 25 år,” siger Christian Kjær.

Det var helt tilbage i 2014, at den britiske partner National Grid og Energinet indgik en samarbejdsaftale om Viking Link. I 2015 godkendte Energinets bestyrelse projektet sammen med en ny elforbindelse over den dansk-tyske grænse, og siden har ansøgningen ligget på energiministerens bord. Det har været frygtet, at Storbritanniens udtræden af EU kunne betyde en aflysning af projektet, ikke mindst efter at premierminister Theresa May i sin tale til de britiske konservatives partikonference den 4. oktober annoncerede, at regeringen ønsker at indføre regulerede elpriser i form af et loft for forbrugerpriserne. Det strider imod principperne i EU's indre energimarked.

Til marts næste år vil parterne bag Viking Link træffe endelig investeringsbeslutning, hvilket anses for at være en formalitet.


Viking Link omfatter et søkabel til Storbritannien samt en udbygning af elnettet mellem Holstebro og grænsen til Tyskland. På den tyske side udbygger TenneT nettet.
Kilde: Energinet


Viking Link er blot et af mange planlagte elkabler i Nordsøen:
Grafik:Lasse Gorm Jensen / Ingeniøren
Kilde: Energinet m.fl.

9.11.2017

Læs mere

Hvad påvirker elpriserne i Danmark, notat, september 2016, Energinet.dk

Elektrisk bro mellem Storbritannien og Danmark giver store gevinster, nyhed 30.10.17, Energinet.dk

Business Case, Vestkystforbindelsen og Viking Link, Energinet.dk

 

 

 
 

 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.