Ministeren vil nedsætte vindmøllers balancegodtgørelse for at finansiere nye udbud

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt vil nedsætte et tilskud til mange af landets vindmøller for at finansiere to udbud til sol og vind. Det er lovgivning med tilbagevirkende kraft og i strid med EU’s godkendelse, siger Danmarks Vindmølleforening. Ministeren foreslår nedsættelse af den såkaldte balanceringsgodtgørelse med samlet 331 mio. kr. Folketinget havde lovforslaget til 2. behandling tirsdag.      
Regeringens har sammen med Dansk Folkeparti aftalt to såkaldt teknologineutrale udbud i henholdsvis 2018 og 2019, hvor vindmøller og solceller skal konkurrere om at opnå et tilskud. Forslaget vil ifølge ministeren kunne medføre etablering af 190 MW nye vindmøller.    

Danmarks Vindmølleforening støtter ideen om at sol og vind fremover skal konkurrere i teknologineutrale udbud, men direktør Christian Kjær er stærkt kritisk overfor regeringens forslag til finansiering: ”Regeringen underminerer økonomien for landets eksisterende vindmøller og bruger pengene på at finansiere nye udbud til sol og vind. Finansieringsforslaget vil bidrage til, at flere eksisterende vindmøller bliver taget ud af drift, selvom de producerer landets billigste elektricitet. Derfor vil regeringen og Dansk Folkepartis forslag helt sikkert betyde mindre vedvarende energi for pengene.”

Christian Kjær fortsætter:
”I 2016 begrænsede Venstre-regeringen balanceringsgodtgørelsen til 20 år. Det var ikke en del af EU’s godkendelse. Nu vil Trekløver-regeringen ændre metoden for beregning af balancegodtgørelsen til landets eksisterende vindmøller i strid med samme godkendelse. Der lovgives med tilbagevirkende kraft, og vindmølleejerne kan derfor ikke drive deres vindmøller under de forventede forudsætninger. Samtidig sender regeringen et signal til investorer i nye projekter om, at de danske rammevilkår sagtens kan ændres, efter man har foretaget sine investeringer. Det øger risikoen fremadrettet og vil gøre den grønne omstilling dyrere end nødvendigt. ”

EU-Kommissionen godkendte tilbage i 2009 metoden for fastsættelsen af balanceringsgodtgørelsen. Den indeholder ingen tidsbegrænsning. I godkendelsen står der: ”Den faste godtgørelse på 2,3 øre/kWh er baseret på de faktiske historiske omkostninger. Hvis ydelsen kan leveres billigere på det kommercielle balanceringsmarked, nedjusteres godtgørelsen. Ydelsen er siden gradvist blevet nedsat, fordi de faktiske omkostninger er faldet. Seneste ændring til 1,3 øre/kWh skete med effekt fra 1. januar 2016.
Regeringens forslag går ud på at ændre metoden til at være baseret på en fremskrivning: Derfor vil beløbet kun ved et rent tilfælde komme til at afspejle de faktiske omkostninger.

”I Kommissionens godkendelse står der udtrykkeligt, at tilskuddet skal være baseret på de faktiske historiske omkostninger til balancering. Det er uforståeligt, at regeringen fremlægger et forslag, der er i direkt strid med EU’s godkendelse, og det er endnu mere besynderligt at Energistyrelsen ikke har tændt en advarselslampe,” fortsætter Christian Kjær.

Under 1. behandlingen i Folketinget den 12. oktober blev der rejst kritiske spørgsmål til ministeren om den ændrede metode fra blandt andre Pia Olsen Dyhr (SF), Christian Poll (Alternativet) og Søren Egge Rasmussen (Enhedslisten), som satte spørgsmålstegn ved om regeringens foreslåede metode, er i overensstemmelse med EU Kommissionens godkendelse. Folketinget 2. behandler lovforslaget tirsdag.

Pia Olsen Dyhr har stillet to opklarende spørgsmål til ministeren den 14.oktober om niveauet for balancegodtgørelsen og om, hvorvidt EU-kommissionens godkendelse indeholder muligheden for at benytte en fremskrivning. Ministeren sendte sine svar til udvalget den 31. oktober, men svarede mildest talt undvigende.

Udover nedsættelsen af tilskuddet til vindmøller indeholder regeringens forslag en beskæring af tilskudet til biogas samt en fjernelse af den grønne ordning, som giver kommunerne et økonomisk incitament til at planlægge for opstilling af vindmøller.

Læs historien om nedsættelsen af balancegodtgørelsen i Energiwatch(kræver login).

Diskussion af foreningens høringssvar i folketingssalen

Ved 1. behandlingen af lovforslaget om nedsættelsen af balancegodtgørelsen blev Danmarks Vindmølleforenings høringssvar diskuteret i folketingssalen. En række ordfører refererede til foreningens høringssvar og satte spørgsmålstegn ved ministerens lovforslag, benævnt L39.

Søren Egge Rasmussen, energiordfører fra Enhedslisten, kommenterede på nedsættelsen af balancegodtgørelsen.
Christian Poll, energiordfører fra Alternativet, satte spørgsmålstegn ved lovligheden i regeringens forslag på baggrund af høringssvaret fra Danmarks Vindmølleforening.
Ida Auken, energiordfører fra Det Radikale Venstre, kommenterede på regeringens aftale med Dansk Folkeparti.

Læs også baggrundsnyheder om sagen i vore nyheder fra 4. juli og 14. august samt Danmarks Vindmølleforenings høringssvar fra august.

9.11.2017

Diskussion om Danmarks Vindmølleforenings høringssvar i folketingssalen

Ved 1. behandlingen af lovforslaget om nedsættelsen af balancegodtgørelsen blev Danmarks Vindmølleforenings høringssvar diskuteret i folketingssalen. En række ordfører refererede til foreningens høringssvar og satte spørgsmålstegn ved ministerens lovforslag, benævnt L39.

Søren Egge Rasmussen, energiordfører fra Enhedslisten, kommenterede på nedsættelsen af balancegodtgørelsen

Christian Poll, energiordfører fra Alternativet, satte spørgsmålstegn ved lovligheden i regeringens forslag på baggrund af høringssvaret fra Danmarks Vindmølleforening

Ida Auken, energiordfører fra Det Radikale Venstre, kommenterede på regeringens aftale med Dansk Folkeparti

Læs mere

L 39 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Spørgsmål til ministeren

Finansieringen af regeringens fremsatte forslag til ny udbudsmodel i strid med EU's regler, nyhed 4.7.17, Danmarks Vindmølleforening

Nedsættelse af balancegodtgørelse EU-stridigt, nyhed 14.8.17, Danmarks Vindmølleforening

Danmarks Vindmølleforenings høringssvar, august 2017

 

 
 

 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.