Mest tilfredshed med mindre firmaers vindmølleservice

Resultater af 2017-undersøgelsen af vindmølleejernes tilfredshed med servicefirmaerne.

Endnu engang har vi i år gennemført en undersøgelse af, hvad vindmølleejerne synes om servicefirmaerne. Vi har haft undersøgelsen åben i juli og august 2017 med link fra vores hjemmeside samt direkte henvendelse til de mølleejere, vi har mailadresser på. Endvidere har vi bedt alle servicefirmaerne om at opfordre deres kunder til at deltage i undersøgelsen, som således ikke kun omfatter medlemmer af foreningen.

Det har resulteret i 338 besvarelser, som omhandler i alt 706 vindmøller. Det er 101 besvarelser og 180 vindmøller flere end i 2016. Besvarelserne er fordelt på 21 servicefirmaer, og igen i år er der nogle firmaer, der har så få besvarelser, at vi må udelade dem af sammenligningen, idet den statistiske usikkerhed bliver for stor. Kun servicefirmaer med besvarelser på mindst 10 møller medtages i resultaterne. 10 firmaer er udeladt på grund af for få besvarelser.

Danmarks Vindmølleforenings undersøgelse af vindmølleejernes tilfredshed med servicefirmaet

Ovenfor antal møller for hvert firma i besvarelserne, og nedenfor, hvilke møllestørrelser vi har fået besvarelser fra.

Danmarks Vindmølleforenings undersøgelse af vindmølleejernes tilfredshed med servicefirmaet

Langt de fleste besvarelser omhandler møller i størrelsen 600-750 kW, men i forhold til sidste år ses der nu væsentligt færre besvarelse fra mindre møller samt mange flere besvarelser fra MW-møller.

Sammenligningen omfatter 629 møller fordelt på 11 firmaer. På de besvarelser, der omhandler flere møller, gives karakteren for hvert spørgsmål på alle møllerne, så karaktererne er et gennemsnit af samtlige møller for hvert enkelt firma.

Mølleejerne har kunnet give karaktererne 1 til 5 på de i alt 9 spørgsmål.

Fremragende

5

Meget tilfredsstillende

4

Tilfredsstillende

3

Nogenlunde

2

Ringe

1

Det samlede resultat ses nedenfor.

Danmarks Vindmølleforenings undersøgelse af vindmølleejernes tilfredshed med servicefirmaet

Et gennemsnit af karaktererne udregnes for hvert firma på de enkelte spørgsmål.
De laveste karakterer er farvet røde og de højeste grønne for bedre oversigt over resultatet.
Kolonnen næstyderst til højre viser gennemsnittet af de 9 karakterer og er altså den totale bedømmelse for hvert firma.
I forhold til tidligere undersøgelser ses der lidt forskydning. Generelt får de små firmaer bedre bedømmelser end de store firmaer. Dog går de to dårligste bedømmelser til et mindre firma.
Lige over de to dårligste i bedømmelsen ligger de tre største firmaer: Siemens, Connected Wind Services og Vestas.

De samlede placeringer er vist nedenfor efter rangorden.

Danmarks Vindmølleforenings undersøgelse af vindmølleejernes tilfredshed med servicefirmaet

Vurderingen af kvalitet af service og af reparationer afviger ikke meget fra det samlede billede, som det ses af grafen nedenfor.

Danmarks Vindmølleforenings undersøgelse af vindmølleejernes tilfredshed med servicefirmaet

Graen nedenfor viser firmaets og teknikernes viden om netop din vindmølle. Igen er billedet her næsten den samme fordeling. Det er bemærkelsesværdigt at firmaerne Vestas og Siemens, som må formodes at vide alt om de møller, de servicerer, er placeret så lavt i forhold til de mindre firmaer.

Danmarks Vindmølleforenings undersøgelse af vindmølleejernes tilfredshed med servicefirmaet

Pris i forhold til ydelse, hvilket er et godt mål for firmaets evne til at opfylde mølleejerens forventninger til firmaet, ses i grafen neden. Svarene her udviser nogen forskydning i forhold til den totale bedømmelse. Wincon er lavest som i de fleste besvarelser, og lige over ligger både Vestas, Siemens og Connected Wind Services, mens de resterende mindre firmaer ligger noget over. Der ses god afstand mellem den øverste og den næstøverste i denne figur.

Danmarks Vindmølleforenings undersøgelse af vindmølleejernes tilfredshed med servicefirmaet

Nedenfor kan du se, hvorvidt mølleejerne vil anbefale servicefirmaet til andre. Skalaen fra 1 til 5 er vist i figuren. Her er gennemsnittet udregnet efter antal besvarelser og ikke efter antal møller. Rækkefølgen her følger så nogenlunde de samlede placeringer.

Danmarks Vindmølleforenings undersøgelse af vindmølleejernes tilfredshed med servicefirmaet

Tilfredshedsundersøgelsen blev præsenteret på Danmarks vindmølleforenings erfa- og informationsdag i 22. september 2917 i Vingsted.

Her kan du se den tilsvarende undersøgelse fra 2016.

10.10.17

 

Kommentarer fra vindmølleejerne

Nogle mølleejere har benyttet sig af muligheden for at give en kommentar med. Vi gengiver her nogle typiske kommentarer fra de enkelte firmaer, som er med i sammenligningen. Ikke alle kommentarer er medtaget, men der er kommentarer i begge ender af skalaen for de enkelte firmaer.

Concept Wind Service Aps

Afstanden til firmaet har reduceret kørselsomkostninger betydeligt, og vi har haft et reparationsbesøg, hvor de var ved møllen indenfor 1/2 time.

Da vi jo ikke selv har viden om reparationer etc. håber man jo altid at firmaet har. De er jo det vilkår vi navigerer under.

Bliv ved med den gode service.

Connected Wind Services A/S

Nogle af deres medarbejdere ved lige hvad der er galt, mens andre er mere eksperimenterende.

Det er ikke ubetinget en fordel, at de blev store. Vi afventer fortsat en bedre hjemmeside til kommunikationen med møllen.

Jeg synes nok de kunne finde en montør, der boede nærmere fremfor altid beregne tid fra Balle.

Mange kreative og farlige ansvarsfraskrivelser i tillægget med småt til servicekontrakten!

De skal holdes i ørene med deres reservedelspriser.

Det er absolut en fordel, at der er montører i "nærområdet".

Kompetencerne på mine mølletyper er upåklagelige. Prisen på serviceydelserne er ok, men jeg synes at reservedelspriserne stiger og stiger.

Servicefirmaet agerer ofte proaktivt og er en god samarbejdspartner, der ofte kommer med gode løsninger på forkant.

Det er mit indtryk, at småting er dyre, men større reparationer er i den nedre kvartil rent prismæssigt, ligesom kvaliteten er i den høje ende.

Decowicon A/S

En pålidelig og seriøs ejer som nogen gange selv er ude ved møllen.

Det er svært at vurdere, hvor godt servicearbejde samt reparationer bliver udført, derfor er det opfattelsen at det er godt lavet, da vi har meget få problemer med møllen.
Alt for dyrt i forhold til den ydelse de kommer med. Når noget er udført med åbenlyse fejl, har de meget svært ved at erkende fejlen og rette det. Når mølleejer, pga. Decowicons åbenlyse fejl, har haft ekstra udgifter til reservedele, har de meget svært ved at erstatte det.

En direkte telefon til chefen.

GNL Service A/S

GNL har haft for meget vokseværk og dette er gået ud over kunderne. Meget skuffet over dette firma og dette er over en lang periode.

Firmaet lider under vokseværk. Intentionerne er gode, men det kniber med at overholde aftaler.

Godt reelt firma.

HS Vind Aps

Skal blive bedre til at fremsende servicerapporter på mail efterfølgende

KR Montage Aps

Den ene mølle (Vestas service) havde alt for mange stop pga. vibrationer.  Dette problem blev hurtigt rettet af KR montage. Siden da har rådighedstiden været i top. Har kun godt at sige om KR. De er rigtig dygtige.

Savner kontakt, når møllen er gået i stå og inden og efter, man laver service.

Overvejer at skifte servicefirma.

Per & Jørgen Therkildsen A/S

Man kan altid få fat i dem, hjælper gerne også efter kl. 18.00.

Ved service kunne de godt give besked i god tid.

Vi er meget tilfreds med Therkildsens tekniske service og de rimelige priser dertil, som vi forudsætter hos vores samarbejdspartner. Dog mest interessant for os er firmaets åbenhed og overskuelighed for kunderne, deres personlige kontakt- informationspolitik m.h.t. service og evt. reparationer.

Det kniber sommetider med besked til Danmarks Vindmølleforening, når der er skiftet oliefiltre der er klar til filterundersøgelse.

Særdeles servicemindede. Hjælper altid med den fornuftigste løsning i forhold til pris. Sætter ikke noget unødvendigt i gang.

Siemens Wind Power A/S

Siemens er meget dyr på alle fronter, også alt for dyr, men jeg har svært ved at finde andre til 2,0 MW. Nogle siger at de godt kan, men når jeg så beder om referencer, så hører jeg aldrig mere. Selv efter flere rykkere.

De har endelig sat prisen på service ned til nogenlunde niveau.

Siemens' priser er alt for høje og ikke alle teknikere er lige motiverede.

Generel god kommunikation og hurtig respons på fejl.

Møllerne har sjældent stop, og når det sker, er der hurtigt montører ved møllerne.

Skifter servicefirma nu. Dette primært pga. prisen for en servicekontrakt, samt ringe kommunikation fra serviceafdelingen hos Siemens.

Vestas Northern Europe A/S

Jeg vil gerne have det på dansk. Der er problemer med overvågningen. Det er et nyt system der heder VOE.

Jeg har ikke haft de store problemer gennem nu næsten 7 år.

Vi oplever Vestas sender mange fakturaer på småbeløb. Eftersyn kunne klart koordineres bedre og økonomisk optimeres.

Møllen har haft 8 stop med lav oliestand. Der har været tre servicebesøg men ingen har olie med.  Teknikerne var til at starte med ikke uddannet i den nav-type som var monteret. Det kostede et par dages ekstra fejlsøgning.  Teknikerne er søde og rare, samt gode til at ringe ved ankomst. Man er meget låst, når man indgår en 20 årig aftale, men vi håber at den er prisen værd om 10-12 år.

Solidt stykke arbejde. Kompenserer hvis de laver fejl i henhold til kontrakt.

Serviceteknikerne virker kompetente, men kommunikationen fra Vestas og ud til os er til dumpekarakter. Vi har et åbenlyst problem med vores gear (på tredje år), men vi kan ikke få noget at vide om hvad de vil gøre ved det.

Jeg har problemer med at få rettet telefonnummer, som Vestas anvender når de ringer for at meddele at de vil lave service, og når der er alarm. De ringer aldrig til mig, men i stedet for min nabo, som ellers skulle stå som sidste valg, hvis ikke jeg kan kontaktes. Det er meget utilfredsstillende.

Dokumentation: De laver det... men det er ikke overskueligt og let tilgængeligt. De har haft store problemer med opstart af ny on-line kundeportal. Reaktionstid: Ved uforudsete driftsstop er reaktionstiden for lang, hvis man tager Vestas størrelse i betragtning. Viden om møllen: Utilstrækkelig viden om CMS overvågning - derudover tilfredsstillende.
Jeg vurderer at Vestas service er blevet en del bedre de senere år.

Ved tilbud på reparationsopgaver er prisen meget høj, men med få referencer til andre og lavere tilbud kan prisen reduceres betragteligt. Det samme gør sig gældende for prisen på serviceaftale. Jeg ville ønske at firmaet ikke havde denne "går den så går den" attitude til prissætning.

De har forbedret sig betydeligt de sidste 2-3 år.

Fakturaer/korrespondance bedes udfærdiget på dansk.

Wincon A/S

Komponenter som firmaet i servicerapporten skrev, skulle udskiftes, fejlede ikke noget ved eftersyn af Danmarks Vindmølleforening!

God kommunikation med firmaet og ærlig snak.

God service, hurtig ved drift stop.  Tænker OGSÅ på mølleejerens økonomi  :-)

Dialogen er over tid blevet bedre. Vi i lauget har god rådgivning og vejledning af både servicechefen og montørene ;-)

Påfyldte et ny renoveret gear ny olie uden at tømme al renseolie ud først. Opdagede først efter 3 år at viskositeten kun var det halve af påkrævede. Omhyggelig ekstern kontrol af Wincon er nødvendig.

Windturbs Aps

Windturbs har været vores servicefirma fra 1. maj 2017, og i den tid udskiftet 2 stk. pitch-cylindre som tilsyneladende er udført OK, og prisen er OK.

De holder hvad de lover. Klar kommunikation. Jeg bliver altid ringet op før og efter.

Hurtig og nem. Tager altid telefonen.

 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.