Uskønt farvel til Grøn Ordning

Den Grønne Ordning har for mange kommunalpolitikere været et afgørende argument for opsætning af vindmøller, når utilfredse naboer har protesteret mod opsætning af vindmøller.

Det er derfor særdeles beklageligt, at ordningen afskaffes som fremført af Danmarks Vindmølleforening i vort høringssvar til forslaget om lovændring per 30. juni 2017.

Forslaget per 30. juni til lovændring hvad angår den grønne ordning var til at overskue: I sin enkelthed blev det foreslået, at ”Tilsagn om tilskud kan alene gives til og med den 20. februar 2018. Udbetaling af tilskud er betinget af, at den pågældende vindmølle er blevet nettilsluttet, og at Energinet.dk har modtaget ansøgning om hel eller delvis udbetaling af tilskud senest den 20. februar 2020.” 

Kommuner, foreninger og organisationer kunne ved læsning af forslaget til lovændring ikke få anden opfattelse, end at med opnået tilsagn inden 20. februar 2018, ville tilskud kunne udbetales forudsat, at vindmøllen var nettilsluttet senest 20. februar 2020.
Forslaget betød, at mange kommuner, der er undervejs med vindmølleprojekter, satte alle sejl til, for at borgere og foreninger kunne nå at få udviklet projekter, der kunne indsendes tidsnok til Energinet.dk til, at der kunne opnås tilsagn om tilskud inden 20. februar 2018.

Danmarks Vindmølleforening opfordrede til at få indsendt ansøgninger om tilsagn om tilskud og gjorde opmærksom på, at der kunne søges allerede i forbindelse med for-debat for et projekt.

Denne indsats viste sig at være spildt arbejde. Lige før weekenden fredag den 29. september omkring middag kom der en fornyet høring om lovændringen, idet nugældende tekst ”.. som er nettilsluttet den 21. februar 2008 eller senere.. ”nu foreslås ændret til ”…i perioden fra og med den 21. februar 2008 til og med den 20. februar 2018.”

Høringsfristen var mandag 2. oktober kl. 12. Man havde altså højst een arbejdsdg til at reagere. Der  var altså tale om en ren og skær proforma høring.

Danmarks Vindmølleforening indsendte naturligvis et høringssvar, hvor vi bl.a. bemærker, at den nye ændring er udtryk for et utilstedeligt lavt niveau af myndighedens lovgivningsarbejde.

Det er således et særdeles uskønt farvel til den grønne ordning.

Naboer til vindmølleprojekter har på de lovpligtige informationsmøder fået at vide, at kommunen ville kunne søge midler fra den grønne ordning, og kommunalpolitikere har truffet beslutninger om projekter på et forkert grundlag. Som yderligere salt i såret betød det første forslag til lovændring, at der blev igangsat, hvad der nu med seneste ændring viser sig at være spildt arbejde.

11.10.17

 

Læs mere

Læs mere om den grønne ordning her.

 

 
 

 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.