Jyllands-Posten:
Uvidenhed, bevidst vildledning eller begge dele?

”Jyllands-Posten går ind for genbrug – avisen har skrevet den samme leder om vindmøller i 20 år.” Sådan karakteriserer Danmarks Vindmølleforenings formand Kristian Jakobsen Aarhus-avisens behandling af vindmøller.

Den 2. oktober gentog avisen på lederplads endnu engang sin gamle løgnehistorie om, at Danmark har verdens højeste elpriser, og at det er vindmøllernes skyld:

”Omstillingen fra afhængighed af fossile brændsler er en proces, hvor det officielle Danmark især i internationale fora gerne vil bryste sig af at være et foregangsland. Det grønne image glorificeres, men vi leder i de højstemte taler forgæves efter oplysninger om, at Danmark har de højeste elpriser i EU,” skrev lederskribenten.

Skal man finde et enkelt positivt element i lederskribentens sludder, er det, at man nu kun påstår at Danmark har EU's højeste elpriser. I en tidligere leder fra 14. oktober 2016 ”Verdens dyreste el” om samme emne, påstod man, at Danmarks havde verdens højeste elpriser:

”Lad os begynde med de tørre tal,” skrev man dengang. ”En dansk forbruger betaler ifølge Eurostat 2,26 kr. for én kilowatt-time (kWh) elektricitet. På elbørsen Nordpool blev én kWh tirsdag handlet til priser mellem 17 og 20 øre. Virkeligheden er, at de danske familier ikke bare betaler Europas, men verdens højeste elpriser,” lød det fra landets næststørste avis.

Hovedårsagen til at det officielle Danmark ikke føler trang til at oplyse resten af verden om, at Danmark har de højeste elpriser i EU er, at det er direkte forkert. Virkeligheden er den omvendte: Vindmøllerne presser elpriserne nedad og giver forbrugerne nogle af EU's laveste priser. Faktisk er det, ifølge de seneste tal fra Eurostat kun Litauiske husholdninger, der med €ct 4,0 / kWh har lavere elpriser end Danmark (€ct 4,1). Tyske husholdningers elpris på €ct 7,3/kWh lå 45% højere end de danske i andet halvår 2016. I Storbritannien betaler husholdningerne mere end €ct 10/kWh. Medregnes transmissionsomkostninger er der 22 EU-lande, hvis husholdninger betaler mere end de danske.

At danskernes så trækkes med verdens højeste skatter og elafgifter, og derfor også har de højeste forbrugerpriser, når moms og energiafgifter medregnes, er en anden sag. Men det har meget lidt med de danske vindmøller at gøre, og man kan dårligt bebrejde den vedvarende energi, at skiftende danske regeringer har valgt at brandbeskatte brugen af el, mens biomasse er afgiftsfritaget. Elafgiften alene bidrager med 12 mia. kr. til den fælles velfærd.

Der kan kun drages to mulige konklusioner af lederskribentens snakken bagvendt om elmarkedet, forbrugerpriserne og vindmøllerne: Enten kender Jyllands-Postens lederskribent ikke forskel på afgifter, moms og elpriser, eller også ønsker man bevidst at vildlede sine læsere med faktuelt forkerte påstande. Ligegyldigt om årsagen til Jyllands-Postens vedvarende løgnehistorier er uvidenhed eller bevidst vildledning er det bekymrende, som Naturlig Energi tidligere har påpeget i en leder.

Det første af Jyllands-Postens redaktionelle værdier er et løfte, der lyder: ”Vi vil gøre vore læsere klogere”. Det løfte har man ikke holdt. Læserne måtte faktisk vente på energiordfører Ida Auken (R) og finansordfører Martin Lidegaards (R) fælles reaktion den 4. oktober for at blive klogere. De kaldte lederen ”pinligt sjusket og faktuelt forkert fra ende til anden,” og fortsatte:

”Danske elpriser ligger ikke over, men under gennemsnittet i EU – inklusive støtten til vedvarende energi, men eksklusive fiskale afgifter som moms, energiafgift mv. Det er at rette bager for smed at give vedvarende energi skylden for forbrugerens høje elpriser i Danmark. Det er afgifternes skyld, fordi vi har valgt at finansiere en del af vores velfærd med moms og energiafgifter.”

Samme besked lød fra Dansk Energis adm. direktør. I et indlæg med overskriften ’Høj elregning skyldes elafgiften, ikke vindmøller,’ skrev Lars Aagaard at det ”var med forbløffelse, at jeg 2/10 læste i Jyllands-Postens leder: at vi har de højeste elpriser i EU, og at det i øvrigt skyldes støtte til vindmøller. Når danskerne betaler alt for meget, skyldes det ene og alene den rekordhøje elafgift, der sammen med moms udgør 60 pct. af regningen. Penge, der går til velfærd, ikke vedvarende energi. Ses alene på betaling for strøm og til elnettet, slipper danskerne femtebilligst i EU”.

Forhåbentlig er nogle læsere blevet klogere af de to reaktioner på denne måneds leder. Jyllands-Postens lederkollegium er tilsyneladende ikke. I et svar til Ida Auken og Martin Lidegaard skrev man:

”Ifølge Eurostat er elpriserne i Danmark de højeste i EU. Selvfølgelig medregnet energiafgifter, moms, mv. da det er, hvad forbrugerne skal betale. Den rå elpris kan ikke anvendes i nogen form for saglig debat, da den i væsentligt omfang netop er påvirket af statsstøtte til udvalgte teknologier.”

I betragtning af at Jyllands-Postens leder havde overskriften ”Den liberale vej”, er det en forbløffende udtalelse, at den rå elpris, som dannes af markedskræfterne på det nordiske elmarked Nordpool hver eneste time døgnet rundt, ikke kan anvendes i nogen form for saglig debat. Det er også himmelråbende utroværdigt i lyset af, at Jyllands-Postens leder fra 14. oktober 2016 netop refererer til elprisen på Nordpool i sin skæve argumentation om subsidier.

Dertil kommer, at subsidierne til fossile brændsler og atomkraft i EU langt overstiger tilskuddene til den vedvarende energi, inklusive vindkraften – og har gjort det i godt et århundrede. Ifølge en ny rapport fra 28. september antager subsidierne til fossile brændsler 830 milliarder kr. om året alene i 11 af de 28 medlemslande. Men det er en anden historie.

11.10.17

Læs mere

Læs mere om vindkraften og elregningen her.

 

 
 

 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.