Første del af helbredsundersøgelsen er klar

Sundhedsstyrelsen oplyser, at Kræftens Bekæmpelse her i januar afleverer en artikel med resultatet af undersøgelsen om mulig sammenhæng mellem støj fra vindmøller og hjerte-kar sygdomme.

Kræftens Bekæmpelse bekræfter, men understreger, at det kun er den ene halvdel af undersøgelsen om mulig sammenhæng med hjerte-kar sygdomme, nemlig eventuelle korttidseffekter. I en senere artikel offentliggøres den anden halvdel af hjerte-kar undersøgelsen, som undersøger eventuelle langtidseffekter.

At den første del af helbredsundersøgelsen nu er klar, er dog ikke ensbetydende med, at resultatet hermed straks offentliggøres. Undersøgelsen afleveres i form af en artikel til et videnskabeligt tidsskrift. Tidspunktet for tidsskriftets offentliggørelse af resultatet er ikke kendt, da teksten først skal gennem en ”peer review”-proces, som er normal praksis for videnskabelige publikationer. Proceduren består i, at artiklen sendes til bedømmelse hos 1-3 eksperter på området. Fremgangsmåden benyttes for at sikre videnskabelighed og kvalitet af forskningspublikationer i internationale videnskabelige tidsskrifter.

”Vi har stor respekt og forståelse for, at videnskabelig praksis skal følges”, siger Christian Kjær, direktør i Danmarks Vindmølleforening. ”Men det er meget beklageligt, at undersøgelsen først er blevet forsinket og at der nu igen vil gå et antal måneder, før undersøgelsen bliver trykt i et tidsskrift og resultaterne gjort offentligt tilgængelige. Mange venter på resultatet.”
Kræftens bekæmpelse bekræfter, at man regner med at overholde aftalen om at alle dele af helbredsundersøgelserne er afsluttede og afleveret inden 1. september 2017.

Den samlede undersøgelsen blev i sin tid besluttet i to omgange. Den første skulle belyse mulige sammenhænge til hjerte-kar sygdomme. Den anden skulle se på, om der er sammenhæng mellem vindmøllestøj og hhv. depression, højt blodtryk, søvnforstyrrelser, diabetes og fødselsvægt.

Undersøgelserne blev i sin tid sat i gang udelukkende for at imødekomme bekymring hos potentielle naboer og ikke fordi, der er konstateret sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredsproblemer.

12.1.17

 

Læs mere

Se tidligere rapporter om helbredseffekter ved vindmøller

 

 

 
 

 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.