Goddag til Planklagenævnet og farvel til Natur- og Miljøklagenævnet

Natur- og Miljøklagenævn er fra 1. februar nedlagt og erstattet af henholdsvis Planklagenævnet og Klagenævnet for natur og miljø. Formålet er at skabe en bedre balance mellem hensynet til vækst og udvikling over for hensynet til natur og miljø. Oprettelsen af et selvstændigt Planklagenævn skal desuden forkorte den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, i forhold til den nuværende praksis ved Natur- og Miljøklagenævnet. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ved Natur- og Miljøklagenævnet var i 2014 190 dage og 182 dage i 2015. Ifølge Natur- og Miljøklagenævnets resultatkontrakt er måltallet 219 dage i 2016. Målet er, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ved planklagenævnet på sigt og varigt kan forkortes til 6 måneder.

Af Planklagenævnets egen orientering om sagsforløb mm. fremgår at

 • Planklagenævnet bestræber sig på at afgøre mange af sagerne inden for 12 måneder.
 • Klagesagerne behandles i forskellige spor afhængig af sagens art, kompleksitet og indhold.
 • Planklagenævnet har stort fokus på sagsbehandlingstider, produktivitet og kvalitet.
 • Planklagenævnet foretager en løbende prioritering af sagerne og arbejder fortsat med at effektivisere sagsbehandlingen.

Verserende sager i Natur- og Miljøklagenævnet der angår planloven, sommerhusloven, kolonihaveloven eller masteloven, og som ikke er afgjort inden den 1. februar 2017, færdigbehandles som udgangspunkt i Planklagenævnet efter reglerne i lov om Planklagenævnet, medmindre der er fastsat andet i særlovgivningen.

Af Lov om Planklagenævn fremgår, at nævnet skal have 2 medlemmer med viden om og indsigt i vækst og erhvervsudvikling, 1 medlem med viden om og erfaring med konkret fysisk planlægning, 1 medlem med viden om og indsigt i kultur- og landskabsforhold, 1 medlem med viden om og indsigt i natur- og miljøforhold samt 1 medlem fra dommerstanden.

Planklagenævnets medlemmer blev offentliggjort 10. februar. Som det ses fortsætter Ole Pilgaard Andersen (DF), Henrik Høgh (V) og Peter Thyssen (R) med over fra Natur- og Miljøklagenævnet.

 • Carsten Munk Hansen (formand). Professor med særlige opgaver, Juridisk Institut, Aalborg Universitet. Arbejder især med fast ejendom, retsvidenskabsteori og ansvarsfraskrivelse.
 • Peter Buhl, landsretdommer. Var formand for Statsløsekommisionen.
 • Ole Pilgaard Andersen (DF), lægt medlem. Medlem af Horsens Byråd i 44 år, medlem af Folketinget for Fremskridtspartiet 1977-82 og 20 år i Natur- og Miljøklagenævnet. Har som fmd. for Miljø- og teknikudvalget i Horsens tilkendegivet, at de ikke vil blande sig i vindmøller på kommunegrænsen til Odder, idet at alle regler er overholdt.
 • Henrik Høegh (V), lægt medlem. Viceborgmester, formand for teknik- og miljø-udvalget, Lolland kommune. Medlem af Folketinget 2007-2015. Tidligere medlem af Natur- og Miljøklagenævnet. Henrik Høegh mener, at udfordringerne i forbindelse med opstilling af nye landvindmøller skal løses gennem lokalt samarbejde og dialog mellem investorer og naboer. Det virker på Lolland.
 • Philip Hahn-Petersen, lægt medlem. Er medejer af firmaet Habitats. Uddannet projektleder, processfacilitator og social iværksætter ved Kaospiloterne i Århus. Under uddannelsen har han specialiseret sig i bæredygtig udvikling fra et forretnings perspektiv og et samfundsmæssigt perspektiv.
 • Peter Thyssen (B), lægt medlem. Tidligere rådmand Teknik og Miljø rådmand i Aarhus kommune, 1998-2009. Tidligere medlem af Natur- og Miljøklagenævnet. Som rådmand forsøgte han i 2008 uden succes at få vindmøller på havnen i Aarhus.
 • Trine Eide, sagkyndigt medlem. Planchef, SEGES.
 • Anders Richelsen, sagkyndigt medlem. Sektionsleder, Byplanlægning og transport, COWI.
 • Susanne Ogstrup, sagkyndigt medlem. Studieleder, Skovskolen Københavns Universitet.
 • Henrik Stjernholm, sagkyndigt medlem. Arkitekt maa og ejer af StjernholmArkitektur. Erfaring fra kommunal forvaltning.
 • Helle Søeberg, sagkyndigt medlem. Direktør for Vestsjællands Brandvæsen. Kommunaldirektør 2008-2015 i Herlev kommune.

Planklagenævnet har til huse sammen med en række andre statslige klagenævn, blandt andet det nye Klagenævn for natur og miljø, i det Nævnenes Hus i Viborg.

Klagegebyret hæves fra 500 kr. til 900 kr. for privatpersoner og til 1.800 kr. for virksomheder og organisationer.

Tre professorer i miljøret: Helle Tegner Anker, Ellen Margrethe Basse og Peter Pagh, er alle ganske kritiske over for de nye klagenævn.

Læs mere

Læs mere om reglerne for opstilling af vindmøller

 

 

 
 

 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.