Pressemeddelelse, 13. november 2017

Nedsættelse af elvarmeafgiften er en god begyndelse

Danmarks Vindmølleforening glæder sig over den indgåede aftale om nedsættelse af elafgiften til varmeproduktion. Foreningen foreslår, at man arbejder på at differentiere afgiftsnedsættelserne, så man ikke utilsigtet kommer til at give incitamenter til at forlænge produktionen med fossile brændsler.

Som et led i en større erhvervs- og iværksætteraftale er regeringen enedes med Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om at nedsætte elvarmeafgiften med 10 øre/kWh fra 1. januar 2019 fra de nuværende 40,5 øre/kWh. Det er et vigtigt første skridt hen mod at få rettet op på de åbenlyse skævheder i de danske energiafgifter, som gør det umuligt at benytte fuldt ud konkurrencedygtig el til varmeproduktion, mener Danmarks Vindmølleforening.
”Det er glædeligt, at man endelig tager fat på det nødvendige opgør med kludetæppet af energiafgifter, der i dag umuliggør brug af el til varmeproduktion, selvom det i mange tilfælde er det samfundsøkonomisk billigste. Selv med dagens aftale vil energiafgiften på vindkraft være 50 procent højere end afgiften på at bruge fossile brændsler til rumvarme. Der er stadig lang vej til et balanceret afgiftssystem, men det er bestemt en god begyndelse,” siger direktør Christian Kjær, Danmarks Vindmølleforening.

Udover nedsættelsen af elvarmeafgiften med 10 øre/kWh fra 1. januar 2019 er parterne enige om at drøfte en yderligere nedsættelse af elvarmeafgiften med 5 øre/kWh i 2019 og 10 øre/kWh i 2020 med forligspartierne om afskaffelsen af PSO-afgiften 1). Regeringen, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti foreslår desuden - med virkning fra 2021- en varig nedsættelse af elvarmeafgiften med 25 øre/kWh i forhold til niveauet fra før dagens aftale.

Danmarks Vindmølleforening bemærker, at Danmark fortsat vil have et afgiftssystem, der forfordeler vedvarende energi i forhold til fossile brændsler. Det svarer til at pålægge cyklerne en registreringsafgift, men fritage benzin-og dieselkøretøjer. Derudover ændrer aftalen ikke ved, at man afgiftsfrit kan benytte biomasse til varmeproduktion, mens elvarmeafgiften fastholdes, dog på et lavere niveau. Aftalen ændrer heller ikke ved, at el fra vedvarende energikilder til varmeproduktion pålægges ligeså høje afgifter som el fra fossile brændsler.

”Over 35 procent af Danmarks elproduktion er i dag baseret på fossile brændsler – hovedsageligt kul. Det forsinker den grønne omstilling, at man nu reducerer elvarmeafgiften for el baseret på kul, olie og gas til varmeforbrug. Danmarks Vindmølleforening foreslår derfor, at man i forbindelse med forhandlingerne om en yderligere nedsættelse af elafgifterne differentierer mellem elektricitet fra vedvarende energi og fossile brændsler. Det ville både reducere finansministerens finansieringsbehov og udfase de fossile brændsler hurtigere,” siger Christian Kjær.


Dansk elproduktions brændselssammensætning fordelt på brændsler, kilde Energinet.dk
Kilde: Energinet.dk

1) Aftalen blev indgået i november 2016 mellem Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkepart

Læs mere om lempelsen af elvarmeafgiften

Nærmere oplysninger:
Christian Kjær, ck@dkvind.dk, 9360 2023

13.11.2017

Læs mere

Læs mere om lempelsen af elvarmeafgiften

 

 

 
 

 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.