Nedsættelse af balancegodtgørelse EU-stridigt

Forslag om nedsættelsen af balanceringsgodtgørelsen til 0,9 øre/kWh er i strid med EU Kommissionens godkendelse og et uheldigt nybrud i dansk energipolitik

I dag har Energistyrelsen høringsfrist for en foreslået ændring i lov om fremme af vedvarende energi, som vil medføre en nedsættelse af balanceringsgodtgørelsen til 0,9 øre/kWh fra 1. januar 2018 fra de nuværende 1,3 øre/kWh. Nedsættelsen er begrundet i regeringens udspil til ny ordning for landvind, åben-dør havvindmøller og solceller, som ud af en samlet finansiering af to udbud i 2018 og 2019 på 1,3 mia. kr. får et bidrag fra nedsættelsen af balanceringsgodtgørelsen på 331 mio. kr.
Det er første gang i dansk energipolitik, at der foreslås fjernelse af tilskud fra eksisterende VE-anlæg for at finansiere nye udbud. 

Energistyrelsen foreslår i lovforslaget, at man indfører en ny metode til beregning af balanceringsgodtgørelsen, som fremover skal forudsige omkostninger til balancering af danske vindmøller. Konkret har Energistyrelsen beregnet at balanceringsomkostningerne de sidste år er faldet 13 % fra år til år i gennemsnit, hvilket man derefter anvender til at foreslå en balanceringsgodtgørelse på 0,9 øre/kWh fra 1. januar 2018.   

Den hidtidige praksis har været, at Energistyrelsen har anvendt gennemsnittet for de seneste tre år, som grundlag for at fastsætte godtgørelsen. Denne metode ville i stedet resultere i en balanceringsgodtgørelse på 1,13 øre/kWh og denne metode er desuden i overensstemmelse med EU Kommissionens godkendelse af balanceringsgodtgørelsen fra 2008. EU Kommissionens godkendelse fastslår, at godtgørelsen skal være baseret på faktiske historiske omkostninger.
Energistyrelsens forslag om en ny beregningsmetode baseret på fremskrivninger er derfor potentielt i strid med EU’s lovgivning og dette har Danmarks Vindmølleforening gjort Energistyrelsen opmærksom på i foreningens høringssvar. Foreningen har desuden gjort opmærksom på, at forslaget fra Energistyrelsen er i strid med skatteministeriets anbefalinger og vurderinger i afgifts- og tilskudsanalysen.   

Christian Kjær, direktør i Danmarks Vindmølleforening, siger:
”Det er bekymrende, at regeringen foreslår et så markant nybrud i dansk energipolitik ved at fjerne tilskud til eksisterende VE-anlæg for at finansiere udbud af nye anlæg, hvilket må siges at være en meget kortsigtet disponering. Forslaget til ny metode for beregning af balanceringsgodtgørelsen er desuden ikke i overensstemmelse med EU Kommissionens godkendelse af balanceringsgodtgørelsen og det er derfor tvivlsomt om forslaget er lovligt. Energistyrelsens forslag går desuden imod Skatteministeriets anbefalinger fra afgifts- og tilskudsanalysen.”  

Christian Kjær fortsætter:
”Energistyrelsen burde desuden være mere tilbageholdende med at ændre rammevilkårene for danske vindmøller med tilbagevirkende kraft, da vilkårene for balanceringsgodtgørelsen var anderledes da investeringerne i vindmøllerne blev foretaget. Regeringens forslag har derfor potentialet til at skabe yderligere generel usikkerhed om rammevilkårene for produktion af vedvarende energi og dermed på længere sigt fordyre den grønne omstilling.”

Yderligere information

Christian Kjær, direktør i Danmarks Vindmølleforening.
ck@dkvind.dk, tlf. 9360 2023

Læs mere

Høring over lovforslag om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, Energistyrelsen, 30.6.17

Danmarks Vindmølleforenings høringssvar til forslag til ændring af lov om vedvarende energi, august 2017

Finansieringen af regeringens fremsatte forslag til ny udbudsmodel i strid med EU's regler, 24.7.17

14.8.17

 

Læs mere

Høring over lovforslag om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, Energistyrelsen, 30.6.17

Danmarks Vindmølleforenings høringssvar til forslag til ændring af lov om vedvarende energi, august 2017

Finansieringen af regeringens fremsatte forslag til ny udbudsmodel i strid med EU's regler, 24.7.17

 

 

 

 
 

 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.