Forslag til ny ordning for landvind uambitiøst og dyrt

I forbindelse med regeringens udspil om en ny ordning for landvind, åben-dør havvind og solceller har Danmarks Vindmølleforening i dag offentliggjort foreningens vurdering af udspillet.

Det er positivt, at regeringen efter lang ventetid endelig kommer med et udspil. Den nuværende ordning udløber om et halvt år, og det er nødvendigt med en hurtig afklaring.

Danmarks Vindmølleforening mener dog, udspillet fra regeringen er uambitiøst i forhold til målsætningen om et fossilfrit Danmark i 2050. Dertil kommer, at selve udformningen af det foreslåede udbud vil fordyre udbygningen med vedvarende energi unødigt da regeringen vælger at forslå et dyrt udbudsdesign, som intet andet land i Europa anvender.

Forslaget vil derfor, hvis det gennemføres, stille Danmark dårligt i konkurrencen med andre energiproducenter i fremtidens indre marked for energi. Det er uforståeligt, at regeringen vælger helt at se bort fra de succesfulde erfaringer med udbud af havvindmølleparker i Danmark og i stedet vælge et uprøvet design, der vil give danske skatteydere og elforbrugere dyrere energi end nødvendigt og mindre grøn omstilling for pengene.

Regeringen foreslår desuden i udspillet, at der indføres en overgangsordning for projekter med en lokalplan godkendt før 1. januar 2017. Det vil ramme de projekter, der bliver godkendt i kommunerne i år, som har været under udvikling i mange år, og som sidder fast i et udflytningsramt planklagenævn. Afregningen til disse projekter vil efter regeringens forslag ikke være kendt af investorerne før til december 2018. Dette medfører, at deltagelse i overgangsordningen vil være forbundet med meget stor usikkerhed.

Regeringens udspil om ny ordning for landvind, åben-dør havvind og solceller, notat, Danmarks Vindmølleforening, 15.8.17

15.8.17

 

Læs mere

Regeringens udspil om ny ordning for landvind, åben-dør havvind og solceller, notat, Danmarks Vindmølleforening, 15.8.17

Nedsættelse af balancegodtgørelse EU-stridigt, nyhed om høringssvar fra Danmarks Vindmølleforening, 14.8.17

Regeringens forslag til udbudsordning i korte træk, nyhed fra Danmarks Vindmølleforening, 26.7.17

Finansieringen af regeringens fremsatte forslag til ny udbudsmodel i strid med EUs regler: Den ulovlige fremgangsmåde koster vindmølleejerne 200 mio. kr., nyhed, Danmarks Vindmølleforening, 4.7.17

Forslag til udbudsmodel for landvind, havmøller og solcelle: Regeringens ambition for den vedvarende energi rammer nyt lavpunkt, pressemeddelelse, Danmarks Vindmølleforening, 29.6.17

Høring over lovforslag om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, Energistyrelsen, 30.6.17

 

 

 
 

 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.