Reform af ordning for landvind

Fastpriskontrakter er den hurtigste vej til at udfase støtte

En ny udbudsordning for landvind baseret på fastpriskontrakter, såkaldte CfDer, vil kunne bidrage til at udfase støtten til landvind langt tidligere end en ordning baseret på pristillæg, viser en ny analyse af Danmarks Vindmølleforening. Fastpriskontrakter anvendes i dag til udbud af danske havvindmøller mens faste pristillæg anvendes til landvindmøller under den eksisterende støtteordning, som udløber den 21. februar 2018. Energi-, forsynings-, og klimaminister Lars Chr. Lilleholt har bebudet, at regeringen arbejder på at have et udkast til en ny ordning for landvind klar inden sommerferien.

”Landvind er Danmarks billigste teknologi til elproduktion, og derfor vil landvind også være den første til at kunne klare sig uden støtte. Danmarks Vindmølleforenings analyse viser, at det er politisk muligt at fremskynde udfasningen af støtte, hvis man vælger det rigtige design. En udbudsordning baseret på faste priser som foreslået af Danmarks Vindmølleforenings vil fjerne behovet for støtte langt tidligere end hvis ordningen baseres på pristillæg,” siger Christian Kjær, direktør for Danmarks Vindmølleforening.

Konkret vurderer Danmarks Vindmølleforening, at landvind indenfor en årrække på 5-8 år kan klare sig uden støtte, såfremt elpriserne udvikler sig som Energistyrelsen forventer, og hvis der vil kunne skabes tilstrækkelig likviditet i markedet for lange elhandelskontrakter.

Derudover viser foreningens analyse, at anvendelsen af udbudsordninger med fastpriskontrakter (CfDer) vil give et langt stærkere incitament til at afgive ”nul-pris” bud - dvs. fraskrive sig støtte - end et udbud baseret på faste pristillæg.

Anvendelse af faste pristillæg ville forlænge støtteperioden for landvindmøller unødigt og medføre, at staten vil skulle udbetale støtte til vindmøller selv i perioder med høje elpriser.

”Det, der har betydning for, om landvind kan klare sig selv, er designet, elprisen og likviditeten i markedet for lange elhandelskontrakter. Politikerne bestemmer selv langt hen ad vejen, hvor hurtigt støtten skal udfases. Hvis det er ministerens hensigt at minimere behovet for tilskud så hurtigt som muligt, så er fastpriskontrakter vejen frem,” siger Christian Kjær.

Fastpriskontrakter tildelt gennem udbud har den fordel, at i det øjeblik de forventede elpriser overstiger drifts- og etableringsomkostningerne for en ny landvindmølle, vil en potentiel investor ikke længere være interesseret i støtte, fordi han ville fraskrive sig en fremtidig indtægtsmulighed ved at låse afregningen fast i 20 år. Derfor foreslår Danmarks Vindmølleforening, at reformen af ordningen for landvind designes på samme måde som de succesfulde havvindmølleudbud i Danmark og Tyskland og indfører teknologispecifikke udbud med fastpriskontrakter.

Danmarks Vindmølleforenings analyse "Reform af ordning for landvind i Danmark - sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger" kan findes her

16.5.17

 

Læs mere

Danmarks Vindmølleforenings analys "Reform af ordning for landvind i Danmark - sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger" kan findes her

Læs også

Anbefalinger til en tilskudsreform for landvind. Henvendelse fra Folketinget fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien

Politikere, Energistyrelsen tænder advarselslampe, pressemeddelelse om Basisfremskrivning 2017, 13.3.17

Landvind #21Feb2018. Leder i Naturlig Energi, marts 2017

Følg på Twitter

#21Feb2018

 

 
 

 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.