Modhandel løser kapacitetsproblemer mellem Jylland og Tyskland

Den 14. juni indgik energiministrene fra Danmark og Tyskland en aftale om at øge handelskapaciteten på forbindelsen mellem Jylland og Tyskland efter at forbindelsen igennem en årrække har været begrænset af interne netproblemer i Tyskland.
Se nyheden fra 15.6. "Ny aftale øger eksportkapacitet mod Tyskland".

Aftalen sikrer, at der i perioden indtil 2020 vil ske en gradvis forøgelse af en garanteret minimumskapacitet fra 80 MW i juli 2017 til 1.100 MW i 2020. Kapaciteten bliver garanteret via anvendelse af såkaldt modhandel. På den danske side af forbindelsen anvender Energinet.dk i dag specialregulering til at aktivere nedregulering hos f.eks. danske vindmøller. Nedregulering leveres ved, at vindmøller stopper produktionen.

Hos Energinet.dk har man nu opstartet et arbejde som skal se på om specialregulering er det mest effektive værktøj til at levere modhandel. Konkret vil man i løbet af det næste halve år overveje, hvilke typer værktøjer, der vil kunne anvendes og disse overvejelser sker i samarbejde med branchen. Danmarks Vindmøller forening deltager i dialogen.

En af mulighederne for fremtidens modhandel vil være at fortsat anvende specialregulering, eventuelt i et udvidet samarbejde med Norge og Sverige.

”Indtil nu er modhandlen til at løse de tyske netproblemer sket via specialregulering, som har været et effektivt værktøj, da markedets aktører har mulighed for at sende bud ind til Energinet.dk indtil én time før levering,” siger Søren Klinge, seniorøkonom i Danmarks Vindmølleforening og fortsætter. "Dette sikrer en stor volumen i markedet, da danske vindmøller indtil nu har kunnet deltage i stor grad i dette marked. Derfor anbefaler Danmarks Vindmølleforening, at den fremtidige model for modhandel kommer til at ligne den nuværende model for specialregulering.”

Arbejdet med at fastlægge den fremtidige model for modhandel forventes at forløbe hen over efteråret sådan, at en ny model muligvis kan indkøres i løbet af 2018 med endelig implementering ved årets udgang.

”Med den korte tidsfrist i aftalen, som kun løber til 2020, bør man overveje om der reelt er mulighed for at indføre andre værktøjer, der vil kunne blive så velfungerende som specialregulering. De danske aktører i elmarkedet, herunder specielt de danske vindmølleejere, leverer i dag store mængder specialregulering og det bør sikres, at denne mulighed opretholdes”, siger Søren Klinge.

19.9.2017

Læs mere

Ny aftale øger eksportkapacitet mod Tyskland, nyhed fra Danmarks Vindmølleforening, 15. juni 2017

Læs mere om vindkraftens indpasning i elsystemet

 

 

 
 

 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.