Nu kan det danske elsystem køre 100 % på vedvarende energi

Denne sommer har Energinet.dk drevet elsystemet uden hjælp fra de store, centrale kraftværker. Danmark bliver dermed et af de første lande i verden, der kan køre et elnet udelukkende på vedvarende energi.
Det betyder også en mere velfungerende konkurrence og højere elpriser for de danske vindmølleejere i sommermånederne.

Forsyningssikkerheden i det danske elsystem har historisk altid været afhængig af de store centrale kraftværker til at sikre egenskaber som spændingsregulering og systembærende egenskaber. Dette har betydet, at man i Danmark, som i mange andre europæiske lande, har måttet tvangskøre store centrale kraftværker i perioder, hvor elmarkedet eller varmebehov ikke berettigede kørsel med de store kraftværker, typisk i sommermånederne.

Omkostningerne til dette har i forskellige år udgjort trecifrede millionbeløb, som blev betalt af elforbrugerne via eltarifferne og omkostningerne til tvangskørsel af kraftværker er specielt steget i takt med at elsystemet har oplevet en stigende andel vedvarende energi.

Mio. kr.

2013

2014

2015

2016

Samlede omkostninger til systembærende egenskaber

161

218

177

48

Omkostninger til systembærende egenskaber for Energinet.dk Energinet.dk: Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2017

Sådan er det ikke længere. Den danske systemoperatør Energinet.dk har nu efter omfattende genberegninger af behovet for systembærende egenskaber for første gang i længere tid drevet elsystemet uden at tvangskøre store centrale kraftværker i sommermånederne. Blandt andet bidrager en ny type jævnstrømskonverter i forbindelse med den nye Skagerrak-4 forbindelse til Norge og andre nye komponenter i transmissionssystemet til de såkaldte systembærende egenskaber, som er en afgørende del af den samlede forsyningssikkerhed. Konvertoren, der etableres sammen med COBRA-forbindelsen til Holland, forventes fra 2019 på samme måde at bidrage til forsyningssikkerheden i elsystemet.

Anders Pallesen Jensen, afdelingsleder for Forsyningssikkerhed i Energinet.dk, siger:
”Analysen har givet Energinet sikkerhed for, at der ikke er behov for levering af systembærende egenskaber ud over nettets eget bidrag i normaldriftssituationer af hensyn til fejl i elnettet. Af hensyn til systembærende egenskaber på grund af fejl i elnettet vil det fremover således kun være nødvendigt at sikre, at centrale kraftværker er i drift, når nettet er svækket ved revision af bestemte linjer eller andre centrale komponenter.”
I juni måned 2017 var der i en periode på sammenlagt 19 dage i Vestdanmark ingen store centrale centrale kraftværker aktive i elsystemet. Dette medfører, at elsystemet i Vestdanmark derfor reelt stort set blev drevet på baggrund af vindenergi og udlandsforbindelser, hvilket gør det danske elsystem til et af de første i verden, der kan drives baseret på vedvarende energi i form af vindenergi. For det østdanske elsystem har Energinet.dk gennemført en lignende analyse, der også giver mulighed for, at dette elsystem kan drives på baggrund af vindenergi og udlandsforbindelser fra sommeren 2017.

Gennemsnitlig elproduktion i Vestdanmark  juni måned

Oversigt over produktion på værktyper i det vestdanske elsystem for juni måned 2015, 2016 og 2017.

Vindproduktionen udgjorde i juni 2017 omkring 75 % af den samlede elproduktion i Vestdanmark.
Energinet.dks ”Udtræk af markedsdata”.
 

De centrale kraftværker producerede el i enkelte perioder i løbet af måneden, men betydeligt mindre end i 2016 og 2015, se figur 2. De mindre decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker producerer el sammen med varme, og derfor var disse værker også begrænset aktive i sommermåneden, men disse værker har ingen betydning for f.eks. de systembærende egenskaber og dermed denne del af forsyningssikkerheden på elsystemniveau.

Christian Kjær, direktør i Danmarks Vindmølleforening, siger:
”Energinet.dk har nu lavet forarbejdet til et elsystem baseret på vedvarende energi. Den nye tilgang til driften af elsystemet vil bidrage i årene fremover til en omkostningseffektiv grøn omstilling. Pga. nytænkningen hos Energinet.dk vil det danske elsystem også i fremtiden være et eksempel for resten af Europa i forhold til integrationen af vedvarende energi i elsystemet.” 

Når de store centrale kraftværker ikke længere tvangskøres medfører dette, at produktionen fra disse værker ikke længere kan være med til at presse elpriserne nedad. Det statsejede Energinet.dk betalte tidligere disse værker for at være aktive i elsystemet.

De øvrige elproducenter i elmarkedet i Vestdanmark blev derfor ikke udsat for konkurrence for de tvangskørte værker og dette kan havde været en medvirkende årsag til, at elprisen var på samme niveau i juni 2017 som i juni 2016 på trods af, at vindproduktion var næsten dobbelt så høj i juni 2017. Andre faktorer såsom vandstanden i de nordiske vandkraftmagasiner og brændselspriser for tyske kraftværker har også haft en indflydelse på elprisen i Vestdanmark.

Vindproduktion og spotpriser i Vestdanmark (DK1) 2015, 2016 og 2017.

Vindproduktion og spotpriser i Vestdanmark (DK1) 2015, 2016 og 2017.
Energinet.dks ”Udtræk af markedsdata”

”Det er godt nyt for konkurrencen i det danske elmarked, at der ikke længere aktiveres unødigt mange kraftværker, der kan presse prisen i elmarkedet for vindenergien. De danske vindmølleejere kan derfor fremadrettet forvente en mere lige konkurrence i sommermånederne og med en højere kapacitet på forbindelsen til Tyskland i de kommende år og etableringen af flere udlandsforbindelser til højprisområder i f.eks. Holland er dette samlet rigtigt godt nyt for de trængte danske vindmøller.”

20.9.2017

Læs mere

Læs mere om vindkraftens indpasning i elsystemet

 

 

 
 

 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.