Afskaf den prioriterede adgang til elnettet for alle

Den vedvarende energis prioriterede adgang til elnettet har ingen praktisk betydning for den danske vindenergi.

Sammenslutningen af europæiske energiregulatorer, ACER, har foreslået, at den prioriterede adgang til elnettet afskaffes for vedvarende energi. Den prioriterede adgang bevirker, at den vedvarende energi, som f.eks. vindenergi og solceller, får forrang i forhold til adgangen til nettet.

Christian Kjær, direktør i Danmarks Vindmølleforening, siger: ”I Danmark har stort set alle elproducerende enheder prioriteret adgang, f.eks. er der også i henhold til den europæiske lovgivning prioriteret adgang for højeffektive kraftvarmeværker, og da det danske elsystem stort set består af forskellige producenter af vedvarende energi og højeffektive kraftvarmeværker gælder den prioriterede adgang for stort set alle danske elproducenter.
Dette har dog ingen betydning i praksis da man i Danmark har valgt at håndtere spørgsmålet om adgangen til nettet via markedsbaserede værktøjer, hvor elproducenterne frivilligt kan byde ind med bud på at op- og nedregulere deres produktion.” 

I udlandet kan spørgsmålet om prioriteret adgang være anderledes aktuelt, da man i enkelte lande i Europa ikke har veludbyggede elnet eller markedssystemer.

Christian Kjær fortsætter:
”En afskaffelse af den prioriterede adgang bør derfor gælde alle typer elproducenter, og erstattes af markedsbaserede systemer, som kan håndtere adgangen til nettet. Vindenergien i Danmark har igennem en årrække klaret sig på markedsvilkår og tilbudt forskellige fleksibilitetsydelser til elmarkedet og en afskaffelse af den prioriterede adgang i Danmark vil i praksis ingen betydning få, da man altid vil anvende de markedsbaserede værktøjer først. Det er dog afgørende, at der sikres lige konkurrencevilkår og den prioriterede adgang afskaffes for alle. Med lige konkurrencevilkår vil vindenergien i Danmark også fremadrettet være konkurrencedygtige i forhold til fleksibilitetsydelser og være i stand til at reagere på markedernes prissignaler”.

I andre EU lande kan en afskaffelse af den prioriterede adgang dog få mærkbare konsekvenser for investorer i vedvarende energi og det bør undgås, at forringe rammevilkårene for investorer med bagudvirkende kraft.

Forslaget fra ACER kan ses her

For yderligere oplysninger kontakt Søren Klinge, seniorøkonom, Danmarks Vindmølleforening

22.5.17

 

Læs mere

Forslaget fra ACER kan ses findes

 

 
 

 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.