Ministersvar om moderniserings- og overgangsordning

I forbindelse med den kommende reform af ordningen for landvind er der kommet to svar fra ministeren på spørgsmål omkring tolkningen af EU’s statsstøtteregler i forhold til en eventuel moderniseringsordning for eksisterende vindmøller og en overgangsordning for igangværende projekter.

Ministersvar om moderniseringsordning

Pia Olsen Dyhr har i spørgsmål nr. 252 i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget spurgt ministeren om han vurderer, at det vil være muligt at indføre en moderniseringsordning, som kunne tildele ny støtte til eksisterende vindmøller, der bliver levetidsforlænget og får udskiftet hovedkomponenter, som f.eks. gearkassen.   

Ministeren svarer den 21. april, at hovedreglen i EU-kommissionens retningslinjer for statsstøtte er, at støtte kun kan tildeles til anlæg, som endnu ikke er fuldt afskrevne efter de almindelige regnskabsmæssige regler.

Derudover svarer ministeren, at:
En eventuel støtteordning for moderniserede eksisterende vindmøller i et fremtidigt støtteregime vil skulle overholde de gældende statsstøtteregler, jf. ovenfor. Herudover skal blandt andet kravene i statsstøtteretningslinjerne om, at støtten ikke må føre til overkompensation og at støtte generelt skal tildeles via udbud, opfyldes.”   

Ministeren gennemgår i svaret desuden kommissionens regler for tilskud til driftsomkostningerne for eksisterende biomasseanlæg, som dog umiddelbart ikke er relevante for en moderniseringsordning for vindmøller, hvilket ministeren også selv gør opmærksom på i svaret.

Foreningen bemærker til ministerens svar, at i EU-kommissionens godkendelse af den tyske ordning for vedvarende energi EEG 2017 vurderede kommissionen, at en investering i levetidsforlængelse og modernisering for eksisterende biomasseanlæg kunne forlænge afskrivningsperioden på et anlæg og dermed berettige en ny støtte. Der er derfor klare indikationer på, at en moderniseringsordning for eksisterende vindmøller vil kunne indpasses under de eksisterende EU-rammevilkår. Spørgsmålet om indførelsen af en moderniseringsordning for eksisterende vindmøller i Danmark er derfor et spørgsmål, som må afklares i den danske energipolitiske diskussion om den kommende reform af ordningen for landvind.    

Se ministerens svar her.

Ministersvar om overgangsordning

Energi-, forsynings- og klimaministeren har i et svar til Pia Olsen Dyhrs spørgsmål nr. 251 i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget svaret på, om det er muligt i forhold til EU-reguleringen at indføre en overgangsordning for eksisterende projekter. Ministeren har svaret den 21. april.

I svaret henviser ministeren til den tyske overgangsordning i EEG 2017, hvor projekter, der har fået en myndighedsgodkendelse svarende til en dansk lokalplan, vil kunne realiseres indenfor de gældende retningslinjer, såfremt de har fået en myndighedsgodkendelse inden den 1. januar 2017. Ifølge ministeren svarer denne skæringsdato til kravene i EU-komissionens retningslinjer.  

Ministeren vurderer desuden i svaret, at det i henhold til statsstøtteretningslinjerne ikke vil være muligt at indføre en overgangsordning i Danmark pr. 21. februar 2018.    

Man kan udelde af svaret, at ministeren ikke vil vurdere en dansk overgangsordning med skæringsdato den 1. januar 2017, som værende i strid med statsstøtteretningslinjerne. En sådan dansk ordning vil kun omfatte projekter, der har opnået en lokalplan i 2016 og den reelle effekt af en sådan ordning for igangværende projekter er tvivlsom.

Se ministerens svar her.

26.4.17

 

Læs også

Anbefalinger til en tilskudsreform for landvind. Henvendelse fra Folketinget fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien

Politikere, Energistyrelsen tænder advarselslampe, pressemeddelelse om Basisfremskrivning 2017, 13.3.17

Landvind #21Feb2018. Leder i Naturlig Energi, marts 2017

Følg på Twitter

#21Feb2018

 

 
 

 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.