Det mener vi om energikommissionens anbefalinger

Pressemeddelese fra Danmarks Vindmølleforening,
24. april 2017

Danmarks Vindmølleforening tilslutter sig Energikommissionens overordnede anbefalinger, men finder den foreslåede udbudsordning for vedvarende energi uforenelig med vore naboers energipolitik.

Regeringens Energikommission anbefalede i dag et markant skift i dansk energipolitik med mere vedvarende energi, mere grøn el i varme -og transportsektorerne, mindre brændsel, og øget internationalt samarbejde. Anbefalingerne kommer blot seks uger efter, at Energistyrelsen i sin nye basisfremskrivningaf danske energiforbrug og –produktion advarede mod, at Danmark styrer mod en stagnerende produktion af vedvarende energi, øget import og øget forbrug af kul.

”Danmarks Vindmølleforening er enig med Energikommissionen i at dansk energipolitik trænger til en gennemgribende reform, ikke mindst på afgiftsområdet. Energikommissionen slår endnu engang fast, at vindmøller på land er den billigste måde at producere energi på i Danmark, og at der er brug for nye politiske initiativer for at nå målsætningerne om mindst 50 procent vedvarende energi i 2030 og dansk fossilfrihed i 2050. Danmarks Vindmølleforening er helt enig i Energikommissionens overordnede anbefalinger om mere VE, mindre brændsel, mere konkurrence og øget internationalt samarbejde,” siger Christian Kjær, direktør i Danmarks Vindmølleforening.

”Energikommissionen kalder helt berettiget problemstillingen omkring skævvridningen fra de høje elafgifter og den afgiftsfritagede biomasse ’forholdsvis presserende at få afklaret’, fordi den betyder, at danskerne betaler mere for vore energiforsyning end nødvendigt. Det har en stort set enig dansk energisektor sagt i årevis. Det er på tide at Christiansborg tager problemet alvorligt,” fortsætter Christian Kjær.

Energikommssionen anbefaler, at Danmarks forsyningssikkerhed og den nødvendige stigende fleksibilitet i energisystemet fremadrettet i højere grad skal sikres gennem samarbejde med andre lande og gennem internationale markeder. ”Udbygning af vedvarende energi forudsætter et generelt og øget grænseoverskridende samarbejde og en tættere kobling af markederne,” står der i anbefalingerne.

Danmarks Vindmølleforening er enig i Energikommissionens vurdering af, at et velfungerende indre marked for energi er en forudsætning for en omkostningseffektiv grøn omstilling. Dog fylder vigtigheden af udlandsforbindelser for lidt og Energikommissionen virker lidt for villig til at acceptere nye subsidier til fossile brændsler i form af kapacitetsmekanismer, såfremt vores nabolande går den vej.

Christian Kjær, direktør i Danmarks Vindmølleforening, siger:
“Eksport er ikke kun et spørgsmål om teknologi, men også om store mængder danskproduceret vedvarende energi. Det er positivt, at Energikommissionen lægger op til en styrkelse og yderligere integration af det indre marked for energi, men problemet med de vedvarende restriktioner i grænsehandlen med elektricitet og nødvendigheden af yderligere udlandsforbindelser fylder alt for lidt i Energikommissionens rapport.” 

Endelig finder Danmarks Vindmølleforening, at Energikommissionens anbefalinger om teknologineutrale udbud for vedvarende energi baseret på et fast pristillæg vanskelligt forenelige med Energikommissionens egen anbefaling om en tættere kobling med markederne i EU.

”Danmarks Vindmølleforening støtter princippet om teknologineutralitet, men det er vigtigere at vores system kan spille sammen med ordningerne i vores nabolande og ingen af dem anvender teknologineutrale udbud over faste pristillæg. Energikommissionen erkender selv, at velfungerende konkurrence mellem teknologier kræver ensartede rammevilkår, som ikke er på plads i dag. Men den giver ingen bud på, hvordan vilkårene ensrettes, hvordan systemet skal spille sammen med det øvrige EU, eller hvordan udbygningen skal ske indtil vilkårene er ensrettede.” siger Christian Kjær.

Energikommissionens anbefalinger skal i den kommende tid anvendes som oplæg til diskussionerne omkring det nye energiforlig. Det forventes, at regeringen præsenterer et udspil i løbet af efteråret. 

Energikomissionens anbefalinger

Basisfremskrivning 2017, Energistyrelsen, marts 2017.


 

Teknologineutralitet

Danmarks Vindmølleforening støtter princippet om teknologineutralitet, men det er vigtigere at vores system kan spille sammen med ordningerne i vores nabolande og ingen af dem anvender teknologineutrale udbud over faste pristillæg.

Energikommissionen erkender selv, at velfungerende konkurrence mellem teknologier kræver ensartede rammevilkår, som ikke er på plads i dag. Men den giver ingen bud på, hvordan vilkårene ensrettes, hvordan systemet skal spille sammen med det øvrige EU, eller hvordan udbygningen skal ske indtil vilkårene er ensrettede.

 

 
 

 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.