Regeringens forslag til udbudsordning i korte træk

Regeringens fremlagde 29. juni et forslag til den kommende afregning for el fra landvindmøller, der afløser den nuværende model med en markedspris og et pristillæg på 25 øre/kWh i et vist antal fuldlasttimer. Forslaget bygger på et teknologineutralt udbud for landvind, åben-dør havmøller og solceller.
 
Her er hovedelementerne i forslaget:

 • Der er afsættes 1,27 mia. kr. over de næste 20 år til to teknologineutrale budrunder i hhv. 2018 (470 mio. kr.) og 2019 (800 mio. kr.). Tilsammen vil budrunderne altså belaste Finansloven med godt 65 mio.kr om året frem til 2038.

 • Der bydes over et fast 20-årigt pristillæg i øre/kWh i tillæg til markedsprisen med et prisloft på 15 øre/kWh.

 • Kun projekter med en godkendt lokalplan og VVM-redegørelse, og hvor klageretten er udtømt kan byde ind.

 • Pristillægget bestemmes ved ”pay-as-bid”-metoden. Man får med andre ord det tillæg man byder ind med - ikke marginalprissætning, som vi kender det fra f.eks. Nordpool.

 • Sol- og landvindprojekterne skal realiseres indenfor 2 år (havvind indenfor 4 år).

 • Grøn ordning afskaffes og de øvrige tre VE-ordninger (køberet-, garanti-, og værditabsordningen) udvides til også at omfatte solceller.

 • Omkostningerne til nettilslutning harmoniseres. Det betyder at nye landvindmølleprojekter stilles ringere end hidtil idet nettilslutningsomkostningerne påtænkes at overgå fra Energinet til mølleejer.

 • En såkaldt overgangsordning skal angiveligt sikre, at man uforskyldt ikke kan nå at nettilslutte inden den 21. februar 2018, f.eks. på grund af lange behandlingstider i det udflytningsramte Planklagenævn. Overgangsordningen begrænses til 43 MW. Det er ifølge forslaget et krav, at der foreligger en godkendt lokalplan og VVM inden 1. januar 2017, samt at projekter har været behandlet i en klageinstans i 2017. Støttesatsen foreslår fastsat som det højeste vindende bud i første udbudsrunde. Møllerne skal være nettilsluttet inden 1. januar 2020.

 • Det er ikke regeringens intention at indføre undtagelser for det generelle udbudskrav eller særordninger for projekter under 6 møller, som EUs regler ellers giver mulighed for.

 • Der er ingen referencer til en moderniseringsordning. Såfremt regeringen ønsker en politisk diskussion om moderniseringsordninger, vil det være indeholdt i efterårets udspil til en ny energiaftale for perioden efter 2020.

 • Finansieringen til den nye udbudsordning tilvejebringes fuldt ud med en ”rebudgettering og omprioritering” af eksisterende og frigjorte midler, bl.a. fra overkompensation til biogas. 331 mio. kr. skaffes ved – igen - at nedsætte balancegodtgørelsen fra 1,3 øre til 0,9 øre/kWh med virkning fra 1. januar 2018.

Forslaget fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeret

Reaktioner fra Danmarks Vindmølleforening

Danmarks Vindmølleforening anayser

26.7.17

 

Vindtræf 2017

De fremtidige rammevilkår for vindkraften samt skatte- og afgiftsanalysen er blandt emnerne på Danmarks Vindmølleforenings Vindtræf 4. november 2017 hos LM Wind Power.

Program og tilmelding her.

Deltag i Danmarks Vindmølleforenings Vindtræf 4. november 2017 hos LM Wind Power

 

 
 

 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.