Ny aftale om udbud i 2018 og 2019

Regeringen indgår smal aftale med Dansk Folkeparti om ny ordning for landvind, åben-dør havvind og solceller

Efter et sammenbrud i forhandlingerne i energiforligskredsen i går valgte regeringen at indgå en aftale om en ny ordning med Dansk Folkeparti alene. Sammenbruddet skyldes uenighed om valget af udbudsform, hvor regeringen foretrak sikkerhed for statens budget frem for en fast afregningspris, som anvendes i resten af Europa og ved de succesfulde udbud af havvindmølleparker i Danmark. Regeringen valgte derfor en udbudsform, som ikke anvendes andre steder i Europa.

”Danmarks Vindmølleforening havde naturligvis helst set, at den danske tradition for brede energipolitiske aftaler kunne videreføres. Når det er sagt, har jeg fuld forståelse for, at oppositionen ikke kunne acceptere regeringens forslag. Den foreslåede udbudsmodel vil fordyre den vedvarende energi unødigt og øge risikoen ved danske vindmølleinvesteringer i forhold til resten af Europa. Dermed tvinger man den danske vindmøllebranche ud af landet,” siger direktør Christian Kjær fra Danmarks Vindmølleforening.

Aftalen i hovedtræk

Der gennemføres to delvist teknologineutrale udbud for landvind, åben-dør havvind og solceller. Der gennemføres et årligt udbud i 2018 og 2019.

Regeringen forventer samlet opført 190 MW samlet for begge udbud, derudover kommer forsøgsmøller, hvortil der afsættes en pulje på 150 mio. kr.

Der indføres en overgangsordning for projekter med en lokalplan fra før 1. januar 2017 og en klagesag i Planklagenævnet. Regeringen forventer at denne ordning vil omfatte 43 MW fra 4 specifikke projekter. Projekter med en godkendt lokalplan fra efter 1. januar 2017 har derfor kun to muligheder: at nettilslutte inden 21. februar 2018 eller deltage i udbuddene.

Vilkårene mellem teknologierne i udbuddet harmoniseres ved, at køberets-, værditabs- og garanti-ordningerne udvides til også at gælde solcelleanlæg. Grøn ordning afskaffes.
Nye vindmølleprojekter skal - som solcelleanlæg - selv afholde omkostninger til nettilslutning.

Den videre proces

Danmarks Vindmølleforening vil følge implementeringen af de dele af aftalen, hvor der mangler fastlæggelse af de nærmere rammevilkår, tæt. F.eks. er fastlæggelse af vilkårene for nettilslutning en hastesag, som vil være nødvendig for realisering af projekter inkluderet i overgangsordningen og for projekter, som skal deltage i udbuddet i 2018. Foreningen vil holde medlemmerne løbende orienteret om processen.  

Læs mere

Reaktioner fra Danmarks Vindmølleforening

Regeringen landsforviser dansk vindmøllebranche, Danmarks Vindmølleforenings pressemeddelelse, 26.9.17
(opdateret 27.9.17 efter aftalens indgåelse)

Forslag til ny ordning for landvind uambitiøst og dyrt, Danmarks Vindmølleforenings reaktion på regeringens forslag til ny udbudsordning for sol, vind og åben-dør havvind

Nedsættelse af balancegodtgørelse EU-stridigt, Danmarks Vindmølleforenings kommentar til finansieringen af aftalen

Om aftalen

Stemmeaftale mellem Regeringen (Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om ny støttemodel for vind og sol i 2018-2019

Energipolitisk danmarkshistorie: Vindmøller og solceller skal konkurrere om at lave mest grøn energi, pressemeddelelse, energi-, forsynings- og klimaministeriet, 26.7.9

Regeringens forslag til udbudsordning i korte træk, Danmarks Vindmølleforening, 26.7.17

27.9.2017

Læs mere

Reaktioner fra Danmarks Vindmølleforening

Regeringen landsforviser dansk vindmøllebranche, Danmarks Vindmølleforenings pressemeddelelse, 26.9.17
(opdateret 27.9.17 efter aftalens indgåelse)

Forslag til ny ordning for landvind uambitiøst og dyrt, Danmarks Vindmølleforenings reaktion på regeringens forslag til ny udbudsordning for sol, vind og åben-dør havvind

Nedsættelse af balancegodtgørelse EU-stridigt, Danmarks Vindmølleforenings kommentar til finansieringen af aftalen

Om aftalen

Stemmeaftale mellem Regeringen (Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om ny støttemodel for vind og sol i 2018-2019

Energipolitisk danmarkshistorie: Vindmøller og solceller skal konkurrere om at lave mest grøn energi, pressemeddelelse, energi-, forsynings- og klimaministeriet, 26.7.9

Regeringens forslag til udbudsordning i korte træk, Danmarks Vindmølleforening, 26.7.17

 

 

 

 
 

 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.