Landvind #21Feb2018

Leder i Naturlig Energi, marts 2017

"Skulderklap til Danmark! Verdensbanken kårer vores rammevilkår for grøn energi som verdens bedste #dkpol #stoltafDK,” tweetede energi-, forsynings-, og klimaminister Lars Christian Lilleholt den 17. februar, efter at Verdensbanken havde kåret Danmark som førende i verden, når det gælder rammevilkår for vedvarende energi. 95 point ud af 100 mulige scorede Danmark. Holland og Tyskland blev nummer to og tre.

Som altid med den slags globale sammenligninger fra internationale organisationer er der tale om en statisk undersøgelse, der i bedste fald giver et øjebliksbillede af, hvordan verden var skruet sammen på et eller andet tidspunkt i fortiden. ”Denne her rapport viser netop, at Danmark er det land i verden, der har de bedste rammevilkår,” sagde Lars Christian Lilleholt til Ritzau. Det har ministeren muligvis ret i, ligesom man givetvis har en fantastisk udsigt, hvis man kører ud over kanten ved Møns Klint. Men man skal skynde sig at nyde den, for turen vil med sikkerhed slutte meget hurtigt og meget brat. Det vil udbygningen med landvindmøller i Danmark også, med mindre Lars Christian Lilleholts regering snart fremlægger et forslag til nye rammevilkår for opstilling af landvindmøller i Danmark.

Den eksisterende betalingsordning for landvindmøller i Danmark udløber den 21. februar 2018. Danmarks Vindmølleforening har sammen med store dele af den øvrige energibranche og dele af oppositionen længe opfordret både den forrige og den nuværende regering til at fremlægge et forslag til nye rammevilkår i god tid. Vi er nu så tæt på udløbsdatoen, at der er overhængende risiko for at udbygningen med landvind i Danmark går i stå.

Planlægningen for nye projekter er allerede standset.
Samtidig har mange projekter under udvikling direkte kurs mod et lovgivningsmæssigt ingenmandsland. En del af projekterne kan ende i det nyoprettede Planklagenævn, som i skrivende stund endnu ikke er i gang med sagsbehandlingen på grund af udflytning til Viborg. Dermed risikerer projekterne uforvarende at lande på den forkerte side af 21. februar 2018, som er tidsfristen for nettilslutning, hvis man skal under de nuværende regler.

Den 21. februar i år – præcis et år før udløbet af den eksisterende ordning – var Danmarks Vindmølleforening gået sammen med Landbrug & Fødevarer og Vindmølleindustrien om konferencen ”Landvind i en ny virkelighed”. Den blev afholdt i Fællessalen på Christiansborg med deltagelse af blandt andre ministeren og fem af Folketingets energipolitiske ordførere.

Det var positivt, at ministeren om morgenen – inden han indtog talerstolen på konferencen – i et skriftligt svar til Altinget havde lovet et snarligt udspil: ”Regeringen arbejder på en ny model, og der kommer snart et oplæg til en ny model. Jeg forventer, at dette vil være inden sommer,” skrev han. Han fulgte op på konferencen: ”Jeg vil gøre alt, hvad jeg overhovedet kan, for at det skal lykkes så hurtigt som overhovedet muligt,” sagde han, uden dog at angive nogen tidsramme.

”Hvis regeringen ikke er på plads med en ny løsning og har forhandlet den med os, så må vi lade 25-øre ordningen fortsætte lidt endnu,” sagde SF’s Pia Olsen Dyhr.

Fra talerstolen i Fællessalen bad Danmarks Vindmølleforening om, at regeringen fremlægger et forslag inden 1. maj, så der er en chance for en politisk aftale inden sommer, og så EU’s konkurrencemyndigheder kan nå at godkende den inden årets udgang.

Foreningen foreslår, at en ny udbudsordning baseres på faste priser, som det var tilfældet med de kystnære møller i Vesterhavet og havmølleparken Kriegers Flak. På kort sigt er det ikke realistisk med teknologineutrale udbud, men Danmarks Vindmølleforening støtter, at der foretages et teknologineutralt forsøgsudbud inden udgangen af 2020 – gerne med deltagelse af udenlandske projekter, såfremt Danmark omvendt får adgang til udenlandske udbudsrunder.

For at sikre fortsat bredt ejerskab og folkelig opbakning til opstilling af landmøller ønsker Danmarks Vindmølleforening, at vi udnytter muligheden i EU’s retningslinjer for statsstøtte til at fritage projekter under 18 MW fra det generelle krav om udbud.

Derudover er det nødvendigt med en overgangsordning for de projekter, der er langt fremskredne og belastet af stor usikkerhed og allerede afholdte omkostninger. Det kunne være i form af en ændring af kravet om nettilslutning inden 21. februar 2018 til et krav om en godkendt lokalplan.

Endelig foreslog Danmarks Vindmølleforening en moderniseringsordning for vindmøller over 20 år. Hvis samfundet skal have den billigst mulige energi, må vi holde op med at give incitamenter til at tage møller ned før tid og i stedet give incitamenter til, at de kører så længe som muligt, fremførte foreningen.

Belært af bitter erfaring fra PSO-sagen, hvor EU blev brugt flittigt som politisk bussemand, påpegede Danmarks Vindmølleforening, at alle dets forslag – udbud over en fast pris; undtagelse fra udbud for projekter under 18 MW; en overgangsordning i form af ændret nettilslutningskrav, samt en moderniseringsordning for eksisterende møller – er forenelige med EU’s konkurrenceregler. Kommissionen godkendte i december 2016 lignende regler i Tyskland.

Lad os beholde verdensmesterskabet

7.3.17

 

Deltag i Danmarks Vindmølleforenings årsmøde 25. marts 2017 i Vingsted
 

Temadagen

Se præsentationerne fra temadagen: Landvind i en ny virkelighed 21. februar 2017 på Christiansborg

Pressemeddelelse

Ny ordning for landvind skal på plads inden sommer

Følg på Twitter

#21Feb2018

 

 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.