Færre, større medlemsblade og nyheder på mail

Leder i Naturlig Energi, august 2017

DE fleste er vist klar over, at dagene for et trykt og post-distribueret medlemsblad som Naturlig Energi er talte.
Kommunikation med medlemmerne i organisationer som Danmarks Vindmølleforening vil før eller siden primært ske via vore dages nye elektroniske medier, dvs. e-mail, hjemmesider, nyhedsbreve og det efterhånden store udbud af sociale medier.

Organisationer og medier med de oplagsramte aviser i spidsen har derfor i efterhånden snart mange år været stærkt interesserede i, hvornår den fremtid indfinder sig. For Danmarks Vindmølleforening og Naturlig Energi begynder den nu.

Ganske vist svarede flertallet af DV-medlemmerne for fire år siden i vindmølleforeningens spørgeskemaundersøgelse, at de mest brugte det trykte medlemsblad, som ikke færre end 97,5% af de adspurgte hævdede at læse enten helt eller delvis. Og ganske vist er det velkendt, at ingen er mere konservative end avislæsere. Men dels er et trykt medie som Naturlig Energi en meget
kostbar måde at kommunikere på, dels ændrer tiden på medlemmernes vaner også på dette område i takt med de elektroniske og sociale mediers mere og mere almindelige udbredelse og brug.

Danmarks Vindmølleforening kan få mere og bedre kommunikation for pengene med mere tidssvarende kommunikationsværktøjer.
På den baggrund har foreningens bestyrelse valgt en gradvis overgang, hvor medlemsbladet fra næste måned, hvor Naturlig Energi går ind i sin 40. årgang, fortsat udsendes til de medlemmer, der vil have det, men kun hver anden måned. Til gengæld udvides bladets sidetal i de seks måneder, hvor det udkommer, nemlig september, november, januar, marts, maj og juli.

En nyskabelse vil være, at Naturlig Energis løbende mailnyheder, som hidtil har været udsendt måneden igennem, men kun til abonnenter, for fremtiden tilbydes alle Danmarks Vindmølleforenings medlemmer, der ønsker det, som en del af medlemsskabet.
Samme tilbud gælder hele bladet i pdf-version, der vil kunne sendes ud omtrent ti dage før bladet distribueres pr. post.

Derudover vil tilbuddet komme til at omfatte alle de op mod 30.000 andelshavere i møllelaug, som er indmeldt som medlemmer af Danmarks Vindmølleforening. Hidtil har de ikke modtaget Naturlig Energi. Det kræver blot, at møllelavet sender en samlet mail med de interesserede medlemmers navn og mailadresser til naturlig-energi@dkvind.dk. Og altså kun de medlemmer, der ikke allerede modtager bladet.

For ikke-medlemmer, der abonnerer på det trykte blad, vil de løbende mailnyheder og Naturlig Energis elektroniske udgave, fremsendt ca. ti dage før abonnenterne modtager det trykte blad, være en del af abonnementet også i fremtiden.

Danmarks Vindmølleforening planlægger desuden at udsende et nyhedsbrev pr. e-mail til alle interesserede.

Som nævnt er baggrunden for ændringerne erkendelsen af, at fremtidens kommunikation også til og mellem vindmølleejere og vindkraftinteresserede i vid udstrækning vil være elektronisk.
Og spørgsmålet er, hvornår medlemmer og læsere er klar til det.
Medlemmernes respons på de nye medlemstilbud vil derfor give os et første fingerpeg om det.

Men for Danmarks Vindmølleforening – og dermed for foreningens medlemmer – er der naturligvis også en økonomisk side af sagen: Den valgte overgangsløsning giver især besparelser på de to tunge poster, trykning og postbesørgelse.

Derfor er valgt denne løsning i en overgangsperiode i håb om, at vindmølleforeningen med tiden vil modtage mailadresser fra samtlige medlemmer.

3.8.17

 

Medlem?

Har vi ikke din mail, så send den til info@dkvind.dk

Møllelaugsmedlem?

Send din mail til laugets kasserer/formand og bed om Naturlig Energi pr. mail.

Møllelaug?

Du kan sende liste over andelshavere, der ønsker Naturlig Energi pr. mail på naturlig-energi@dkvind.dk.

 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.