Europa-Parlamentet ønsker mere vedvarende energi, mere handel og mere marked

Europa-Parlamentet hæver ambitionerne for den vedvarende energi og kræver mere marked med åbning af støtteordninger over grænserne. Det vil gavne den vedvarende energi i Danmark og Europa, mener Danmarks Vindmølleforening.

EU-parlamentet stemte i går om det nye direktiv om vedvarende energi samt den såkaldte Gorvernance-forordning og energieffektiviseringer. Parlamentet gjorde fælles front overfor medlemslandene i Rådet og EU-kommissionen ved at kræve minimum 35 % vedvarende energi i 2030. Den eksisterende EU-målsætning lyder på 20 % i 2020. De europæiske energiministre kunne i december kun blive enige om 27 %, mens EU-Kommissionen tidligere har hævet sin anbefaling fra 27 til 30 % som følge af faldende priser på VE-teknologierne, ikke mindst sol og vind.

Christian Kjær, direktør i Danmarks Vindmølleforening, siger: ”Ingen lande har mere at vinde ved høje EU-målsætninger end Danmark. Europa-Parlamentets ambition om 35 % vedvarende energi er ikke helt nok til at nå klimamålene fra Paris, men står i stærk kontrast til EU energiministrenes ligegyldige forhandlingsmandat på 27 % fra december sidste år. Vi har brug for effektiv EU-lovgivning for at nå Europa-Parlamentets mål på 35 %. Med de store prisfald på sol og vind ville det givetvis også kræve lovgivning at begrænse den vedvarede energi til de 27 %, som medlemslandendes regeringer kunne blive enige om.”

Et andet vigtigt element i parlamentets beslutning er en åbning af medlemslandene støtteordninger til vedvarende energi. Parlamentet støtter EU-kommissionens forslag og lægger op til, at medlemsstaterne i perioden 2021-2025 skal åbne deres ordninger, således at 8 % af kapaciteten tilbydes projektudviklere i andre medlemslande. Derefter hæves niveauet til 13 %. Der er dog en række krav, der skal være opfyldt, før det ifølge parlamentet skal være muligt at åbne støtteordninger, bl.a. skal medlemsstaterne være forbundet med en transmissionsforbindelse. Derfor vil åbningen sandsynligvis kun ske mellem nabolande.
Spørgsmålet om åbning af støtteordninger har tidligere været diskuteret i ministerrådet, hvor man kun blev enig om en uforpligtende opfordring til at medlemsstaterne åbner deres støtteordninger for udenlandske projekter. Forslaget fra parlamentet er en betydelig stramning, som lægger sig op ad Kommissionens forslag fra november 2016.

Christian Kjær siger: ”Parlamentets forslag om markedsåbning er godt nyt for den grønne omstilling i Europa og vil forbedre vindkraftens konkurrenceevne, og Danmark har alt at vinde på en obligatorisk åbning. Jeg håber, at regeringen, med energiminister Lars Chr. Lilleholt i spidsen, vil kæmpe for forslaget i Bruxelles. Det vil betyde, at vedvarende energi kan etableres der, hvor det er billigst til glæde for danske og europæiske elforbrugere. Og for Danmark giver det adgang til en stor mængde projekter for danske projektudviklere, som kan skabe mange arbejdspladser herhjemme. Samtidig er det yderst tvivlsomt, om udenlandske virksomheder vil byde ind på det danske marked på grund af dets beskedne størrelse.”

I Tyskland er det planlagt at holde auktioner for støtte til næsten 3.000 MW landvindmøller i 2020 og 8 % af dette marked vil svare til den mængde vindmøller, der årligt sættes op i Danmark i dag. Derfor vil en åbning af støtteordningerne give nye muligheder for den danske vindenergi og vil betyde arbejdsplader og investeringer i lokalområdet.

Nu starter trialog-forhandlinger mellem Europa-Parlamentet, Rådet og EU-kommissionen. Formelt er det Rådet og Europa-Parlamentet, der som lovgivere skal nå til enighed, inden direktiverne kan vedtages og få virkning i EU-landene.

En foreløbig version af Europa-Parlamentets ændringsforslag kan findes her.

Yderligere oplysninger:
Direktør Christian Kjær 
ck@dkvind.dk 
Tlf. 8733 1432 / mobil 9360 2023 

Pressemeddelelse, 18.1.2018

Læs mere

En foreløbig version af Europa-Parlamentets ændringsforslag kan findes her.

 
 

 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

Da Danmark fik vinger. Bogen om 40 års vindmøllehistorie
 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft