Energistyrelsen fastholder anbefaling om lovgivning med tilbagevirkende kraft for husstandsvindmøller og solceller

Energistyrelsen oplyste tirsdag, at man har afsluttet analysearbejdet omkring en fremtidig afregningsmodel for egenproducenterne af vedvarende energi i form af de nettoafregnede husstandsvindmøller og solceller, som i dag afregnes på årsbasis. Styrelsen anbefaler ændring, der samlet vil koste ejerne af solcelleanlæg og husstandsmøller godt 40 mio. kr. om året.

Den nuværende model for nettoafregning af egenproducenter af vedvarende energi medfører, at forbrugere med en husstandsvindmølle eller et solcelleanlæg kun afregnes for den el, som man forbruger udover egenproduktionen på årsbasis.

Baggrunden for analysearbejdet er udrulningen af fjernaflæste elmålere, som ifølge Energistyrelsen medfører, at det ikke længere er muligt at opretholde den årsbaserede nettoafregning. Ændringen medfører, at egenproducenter af vedvarende energi fremadrettet bliver nettoafregnet på timebasis.

Christian Kjær, direktør i Danmarks Vindmølleforening, siger: ”Man ændrer grundlæggende på den økonomiske ramme, som var gældende, da der blev investeret i husstandsmøller og solcelleanlæg. Det er et soleklart tilfælde af lovgivning med tilbagevirkende kraft. Det er helt urimeligt, og sender et meget uheldigt signal til fremtidige investorer i vedvarende energi.”

Energistyrelsen har i samarbejde med SKAT vurderet en række alternative afregningsmodeller for husstandsvindmøller og solcelleanlæg og konkluderer, at der bl.a. er skattemæssige udfordringer ved alle de mulige alternativer. Derfor anbefaler Energistyrelsen implementering af den model, som Energinet og Dansk Energi foreslog sidste år, der medfører afskaffelse af den årsbaserede netto-afregning.

Christian Kjær fortsætter: ”Det er bemærkelsesværdigt, at man ikke har vurderet konsekvenserne af en fortsættelse af den nuværende ordning. Energistyrelsen begrunder ændringen i afregningen med, at den er nødvendig for at realisere det samfundsøkonomiske potentiale ved udrulning af de i alt 3,3 mio. fjernaflæste målere, som er planlagt inden 2020. De 85.000 egenproducenter af sol- of vindkraft udgør blot 2,5 pct. af målerne og vil derfor umuligt kunne være udslagsgivende for, om der er økonomi i det samlede projekt med udrulning af fjernlæste målere.”

Energinet har i 2017 vurderet det samlede økonomiske tab for de 85.000 egenproducenter af vedvarende energi ved ændringen i afregningen til at være i størrelsesordenen 17-42 mio. kr. om året.

Kontakt
Christian Kjær, direktør: Tlf. 9360 2023 / ck@dkvind.dk

21.6.2018

 
 

 

 
 

 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

Da Danmark fik vinger. Bogen om 40 års vindmøllehistorie
 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft