1978-2018: Flere fyrtårne, tak

Leder i Naturlig Energi, januar/februar 2018

I år er det 40 år siden Danmarks Vindmølleforening blev stiftet. Det skete på initiativ af redaktøren af dette blad, Torgny Møller, som også lagde køkken til foreningens stiftende generalforsamling den 4. maj 1978.

Bl.a. for at markere jubilæet udgiver Danmarks Vindmølleforening senere i år i samarbejde med Energimuseet bogen Da Danmark fik vinger
om vindmøllehistorien i perioden 1978 til 2018.

Dele af den danske vindmøllehistorie – ikke mindst den industrielle udvikling – er allerede beskrevet i en række bøger, som for de flestes vedkommende er skrevet af journalister. Da Danmark fik vinger adskiller sig på mange måder fra tidligere bøger om den verdenssensation som den danske vindmøllehistorie
virkelig er. Dels bliver historien for første gang beskrevet af en historiker – Flemming Petersen – med alt hvad dertil hører af krav til dokumentation, kildekritik og videnskabelig metode.

Dels er bogens perspektiv langt bredere end industrieventyret. For, som Flemming Petersen, inspireret af H.C. Andersens eventyr Vejrmøllen, skriver i sit forord til bogen:”Historien om den moderne danske vindmølle og dens vigtige rolle for energiforsyning, eksport og arbejdspladser er blevet kaldt et vindmølleeventyr. Historien om udviklingen af
den moderne mølle og dens rolle i energiforsyningen er dog ikke et eventyr, for det er ganske vist, at det er en virkelig historie. Både forunderligt som et eventyr og detaljerigt som en traditionel fagbog.

Uden bogens mange detaljer og indviklede forløb vil det være svært at forstå, hvad der er sket, og hvorfor det er sket. At Danmark i 2017 næsten kan producere halvdelen af sin elektricitet med vind, og med vindens kraft er på vej til at levere energi til både elapparater, transport og opvarmning, har krævet held, dygtighed, vilje, kamp, indsigt, økonomi og et samspil
af mennesker, organisationer, virksomheder og institutioner.”

Et af de politiske fyrtårne, der rager højest op, når historien skrives over 40 års vindmøllehistorie herhjemme, i EU og globalt, er Connie Hedegaard, formand for Concito og tidligere klima- og energiminister og EU-klimakommissær. I forordet
til Da Danmark fik vinger skriver hun:
”Det danske vindeventyr har vist en skeptisk omverden, at det er muligt at integrere stadig større mængder fluktuerende energi i elforsyningen.”

Det er et ubeskriveligt stort bidrag til en verden præget af accelererende klimaforandringer, som bruger mere og mere energi, og hvor 1,2 milliarder mennesker – 16% af verdens befolkning – stadig ikke har adgang til elektricitet.

Et andet af dansk energipolitiks fyrtårne viste verden vejen tilbage i 1997 med en meget håndgribelig gave. Det år præsenterede daværende miljø- og energiminister Svend Auken, som led i den danske regerings optakt til forhandlingerne om Kyoto-protokollen, sin Gift to the World bestående af 750 MW
havmøller fordelt på fem havmølleparker. Grundet et regeringsskifte blev de tre af havvindmølleparkerne aflyst og sat på stand-by i en årrække. Rødsand og Horns Rev blev igangsat, og verden lyttede. Enkelte andre lande troede endda på, at Danmark muligvis havde fat i noget rigtigt.

Danmark kan langt fra tages til indtægt for alt, hvad der er sket inden for vindmøller gennem de sidste fire årtier, og bogen sørger da også for hele tiden at relatere hændelserne herhjemme til udviklingen i udlandet – både teknologisk, industrielt og politisk.

De begivenheder, som Flemming Petersen beskriver i Da Danmark fik vinger, er helt centrale for forståelsen af, hvordan en bunke tanker i hovederne på en håndfuld mænd og kvinder omkring et køkkenbord i Knebel på Djursland kunne danne grobund for en sektor, der her 40 år senere har udkonkurreret
atomkraft, kul, gas og olie på prisen, og som omsætter
for langt over 600 milliarder kroner årligt på verdensplan.

Connie Hedegaard skriver i bogens forord, at vi har bevist, at man kan integrere meget store mængder fluktuerende energi i elsystemet. Det har hun ret i. Vind dækkede over 43% af elforbruget i 2017. Nu står Danmark overfor en ny opgave, hvor vi bør vise resten af verden, at vindkraften kan spille en stor rolle, ikke blot i elforsyningen, men også i varmeforsyningen og transportsektoren.

Det vil kræve meget af os som samfund, det vil kræve en masse teknologi, det vil kræve folk med visioner og mod, som dem Flemming Petersen skriver om i Da Danmark fik vinger. Det vil også være helt nødvendigt, at der er politisk vilje og mod til at gå foran. Man må håbe, at en nuværende eller kommende minister
snart griber stafetten og agerer energipolitisk fyrtårn.

16.1.2018

"Da Danmark fik vinger" om 40 års vindmøllehistorie
 

40 års vindmøllehistorie

Historien om den moderne danske vindmølle og dens vigtige rolle for energiforsyning, grøn omstilling, eksport og arbejdspladser er blevet kaldt et vindmølleeventyr.

Et lille land, der historisk set ikke har spillet en markant rolle i den teknologiske og industrielle udvikling, tog på vindkraftområdet førertrøjen og beholdt den etape efter etape i bestræbelserne på at nå en bæredygtig energiproduktion.

Hvorfor skete det lige i Danmark?

Hvem tog initiativer og hvem skabte de politiske rammer? Hvordan har samspillet været mellem private initiativtagere, de folkelige bevægelser, virksomheder og Folketinget?

Se svaret i denne bog, hvor historikeren Flemming Petersen giver den første samlede fremstilling af de sidste 40 års vindkrafthistorie i Danmark.

Udkommer 1. marts 2018.

300 sider, indbundet og rigt illustreret

Pris 240 kr.

Mere information og bestilling her.

 


 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

Da Danmark fik vinger. Bogen om 40 års vindmøllehistorie
 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft