PRESSEMEDDELELSE
7. februar 2018

Panik før lukketid gav bedste år siden 2013 for opstilling af vindmøller i Danmark

Over halvdelen af den danske elproduktion var vindkraft i 2017.

Der blev i 2017 opstillet 104 vindmøller med en samlet kapacitet på 370 MW. 170 vindmøller med en samlet kapacitet på 98 MW nedtaget. Havmøller udgjorde blot 28 MW (4 møller) af udbygningen. De fire havmøller blev stillet op i Thisted Kommune. Bortset fra disse er der ikke bygget nye havmøller i Danmark siden 2013.

"Den danske vindmøllebranche har haft nogle travle måneder, ikke mindst i december hvor 186 megawatt - mere end halvdelen af årets kapacitet - blev opstillet. Til gengæld får de nu en ufrivillig pause på et par år. Om to uger udløber de eksisterende rammevilkår for opstilling af vindmøller på land i Danmark. Opstillingen af vindmøller i Danmark vil derfor stoppe, indtil nye landmøller kommer op i løbet af 2020, som resultat af det teknologineutrale udbud over sol og vind, der afholdes senere i år," siger Danmarks Vindmølleforenings direktør, Christian Kjær.

Samlet nåede den danske vindmøllekapacitet ved udgangen af 2017 op på 5.503 MW, hvoraf 1.292 MW er havmøller. Det er en stigning på 274 MW i forhold til udgangen af 2016 og lidt over gennemsnittet på 256 MW over de foregående fem år.

Ved udgangen af 2017 stod der i alt 4.686 vindmøller i Danmark - 508 havmøller og 4.178 landmøller.

Derudover blev 107 husstandsmøller (<25 kV) med en samlet kapacitet på 1 MW opstillet i 2017, mens 4 møller (53 kW) blev nedtaget.

Der blev sidste år opstillet møller i 18 af landets 98 kommuner og flest i Lolland (26 møller / 93 MW), Ringkøbing-Skjern (17 møller / 61 MW) og Hjørring (11 møller / 39 MW) kommuner.

Vindmøller den største elproducent
De danske vindmøller producerede i 2017 14,7 TWh elektricitet svarende til 43,4 % af det danske forbrug af strøm på 33,9 TWh. 9,6 TWh blev produceret af landmøller svarende til 28,2 % af Danmarks elforbrug, mens havmøllerne producerede 5,2 TWh, svarende til 15,2 % af forbruget.

Dermed blev rekorden for vindkraft fra 2015 slået både hvad angår produktion af vindmøllestrøm og vindkraftens andel af elforbruget. 2017 var med tæt på at være et normalår rent vindmæssigt. Havde vi haft et gennemsnitligt vindår, ville vindmøllerne have produceret, hvad der svarer til 42,8 % of Danmarks elforbrug.

I 2017 blev 13,8% af vores elforbrug dækket med importeret strøm. Ser man udelukkende på den hjemlige elproduktion, udgjorde vindkraften 50,1 % (32,5 % på land og 17,6 % på havet), hvilket langt overgår nogen anden produktionsteknologi i elsystemet. Tilsammen udgjorde de fossile brændsler 29,9% af den hjemlige elproduktion sidste år. Kulkraft stod for 22,2 % af dansk elproduktion, biobrændsler 12,5 %, gas 7,4% og sol 2,7 %.

Lav afregning presser stadig især vindkraften
Elpriserne rettede sig noget i forhold til det historiske lavpunkt i 2015, men ligger fortsat lavt. Den gennemsnitlige pris, som vindenergien blev afsat til i elmarkedet, lå på 20,2 øre/kWh, hvilket svarer til et niveau 12 % lavere end det generelle prisniveau i elmarkedet.

Kilder: Energistyrelsen, Energinet og EMD A/S og Energinet.dk

Yderligere oplysninger:
Christian Kjær, direktør: Tlf. 9360 2023 / ck@dkvind.dk 
 

Pressemeddelelse, 7.2.2018

 
 

Se alle grafer her

 

 

Det mener vi

Se også vore pressemeddelelser, rapporter, notater mm.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

Da Danmark fik vinger. Bogen om 40 års vindmøllehistorie
 

Myter om vindkraft

Danmarks Vindmølleforening begår seriemord på de første 12 myter om vindkraft