Afregning for vindmøllestrøm

Der har gennem årene været forskellige afregningsformer for vindmøllestrøm.

Siden 1. januar 2003 er vindmøllestrømmen blevet solgt på markedsvilkår med et pristillæg. Der findes dog overgangsordninger for eksisterende møller.

Se statistik og nøgletal for vindmølleafregning

Forslag til udbudsmodel for landvind

Regeringens fremlagde 29. juni et forslag til den kommende afregning for el fra landvindmøller, der afløser den nuværende model med en markedspris og et pristillæg på 25 øre/kWh i et vist antal fuldlasttimer. Forslaget bygger på et teknologineutralt udbud for landvind, åben-dør havmøller og solceller.

Se hovedelementerne i forslaget her.


 

Brev til medlemmerne

Brev til Danmarks Vindmølleforenings medlemmer om de lave afregningspriser

 


Regionale møder om teknik og økonomi

Se her, hvornår vi holder regionale møder om teknik og økonomi i nærheden af dig.

Erfa- og informationsmøde for mølleejere

Information og erfaringsudveksling for medlemmer - se program for mødet her.

 

 

Ordninger

Faktablad Ø5 Afregningsregler for vindmøller

Love og bekendtgørelser

Energiaftalen om afregning fra 2014

Energiaftalen af 22.3.2012

Afregning for vindmøller nettilsluttet fra 1.1.2014 samt beregning af pristillæg

Prisdannelsen

Danmark er pristager fra vores nabolande, og har fælles elpris med mindst ét af vores nabolande i 90 % af tiden.

Hvad påvirker elpriserne i Danmark, Energinet.dk, september 2016

Fuldlasttimer

Sådan udregner du fuldlasttimerne.

Negative priser

Markedsprisen for strøm reguleres af udbud og efterspørgsel og i få timer om året kan man risikere at skulle betale for at levere strøm til nettet.

Læs mere her.

 
 

 

Statistik og nøgletal

Faktisk afregning for vindmøller på markedsvilkår

Elmarkedet lige nu

Grafiske fremstillinger af bl.a. udviklingen i spotmarkedspriser og pristillæg over år og time for time

Find det hele under nøgletal > afregning

Links

Nordpool
Energi Danmark
Vindenergi Danmark
Energinet.dk
EMDs graf

Se programmet for Danmarks Vindmølleforenings årsmøde 2. april 2016 her

Se programmet for Danmarks Vindmølleforenings vindtræf 2016 hos Siemens i Brande