Negative elpriser

Fra 1. maj 2009 (senere udsat til 30. november) indfører den nordiske elbørs Nord Pool Spot negative elpriser i markedet. I lighed med det loft, der er for, hvor høj elprisen kan blive, indfører Nord Pool Spot også en bund for hvor lav prisen kan blive.

Risikoen for negative elpriser ved stort udbud og lille efterspørgsel rammer alle producenter af strøm - ikke kun vindmølleejere.

Vindmølleejere kan gardere sig mod risikoen for negative elpriser på flere måder:

Vindmøller på fastprisafregning behøver ikke gøre noget.

  • Nye vindmøller har i dag indbygget kommunikationsudstyr, så de kan styres automatisk - og de kan dermed bremses eller standses ved risiko for negative elpriser.
  • De balanceansvarlige selskaber vil i nødvendigt omfang installere kommunikationsudstyr på møller, der ikke har udstyret i forvejen, så møllerne kan styres automatisk.
  • Vindmølleejere kan som alternativ vælge at afdække sin risiko ved at tegne en fastpriskontrakt for levering af strøm fra vindmøllen.
  • Vindmøller på markedsvilkår, som Energinet.dk i dag har balanceansvaret for, vil fremover enten skulle vælge en kommerciel balanceansvarlig og samtidig få installeret automatik i vindmøllen, så den kan reguleres i tilfælde af negative elpriser i markedet, eller vindmøllen kan holde fast i Energinet.dk som balanceansvarlig og dermed risikere, at elproduktionen i enkelte timer bliver afregnet til en negativ elpris.

Muligheden - eller risikoen - for negative elpriser er et af mange virkemidler, som er med til at sikre, at vi i fremtiden kan indpasse markant mere vedvarende energi i elsystemet uden at det går ud over forsyningssikkerheden og et effektivt marked for el.

 

Stop og styring

Det er muligt at indbygge en styring i de nyere vindmøller, så elhandelsselskabet har mulighed for at stoppe møllen, når prisen kommer under 0.

Det er dog vigtigt, at man ikke selv stopper sin vindmølle. Stop af vindmøller skal være centralt styret, da det ellers vil gå ud over balanceomkostningerne.

Snak med dit elhandelsselskab om mulighederne.

 
 
 

 

Skal fremme vedvarende energi

Læs Energinet.dks forklaring på baggrunden for de negative priser

 

Elsystemet lige nu

Her kan du se produktion, forbrug og handel lige nu

Spotpris, elproduktion på forskellige enerformer samt elforbrug time for time

Se den daglige spotpris på Nordpool spot

Forærer vi vindmøllestrømmen til udlandet?