Driftsøkonomi

Der kan være en miljømæssig motivering i at investere i vindkraft. Men uanset begrundelsen for at købe en vindmølle eller andele i en mølle skal der nødvendigvis være sammenhæng mellem udgifter og indtægter.

Den vanskelige del af budgetlægningen består i at opstille de rigtige vurderinger af indtægter og omkostninger mange år frem.

Det privatøkonomiske resultat af en vindmølleinvestering påvirkes af følgende forhold:

  • Vindforholdene
  • Afregningen for strøm
  • Vindmøllens pris og øvrige etableringsudgifter
  • Finansierings- og skattevilkår
  • Udgifterne til drift og vedligeholdelse
  • Vindmøllens levetid

Driftsomkostninger

Danmarks Vindmølleforening har løbende fulgt driftsomkostninger for vindmøller. De senere år har det dog været svært at få indberetninger om omkostningerne. De tidligere erfaringer kan ses i faktablad T2 Drift og vedligeholdelse af vindmøller.

Erfaringen viser, at omkostninger til forsikring, service og løbende vedligeholdelses- og udskiftningsomkostninger kan forventes at blive ca. 8,5 øre pr. kWh pr. år som et gennemsnit over 20 år. I den omkostning er der regnet med et gearskift/renovering Et ekstra gearskift vil forøge driftsomkostningerne med ca. 2-2,5 øre pr. produceret kWh som et gennemsnit over 20 år

For et vindmøllelav skal der tillægges 75-100 kr. pr. interessent i omkostninger til afholdelse af møder og udsendelse af materiale til interessenter.

Foreningens konsulenter kan ud fra en konkret sag komme med en vurdering af driftsomkostningerne i en given mølle eller projekt.

 

Regionale møder om teknik og økonomi

Se her, hvornår vi holder regionale møder om teknik og økonomi i nærheden af dig.

Erfa- og informationsmøde for mølleejere

Information og erfaringsudveksling for medlemmer - se præsentationer fra erfadagen 2016.

 

 

Læs mere

Faktablad T2: Drift og vedligeholdelse af vindmøller

Faktablad Ø4: Investering i vindkraft

Danmarks Vindmølleforenings orientering om skat, moms, brugerbetaling, ejerformer mm.

Beregning

Se hvordan du beregner din abonnementsbetaling til energiselskabet

Teknik og drift

Læs mere om drift af vindmøllen under teknik og drift.

 
     
 

 

Optimer din drift!

Foreningens konsulenter kan tages med på råd i driften af din vindmølle, det være sig såvel økonomi som teknik.

Konsulenter
 
Tekniske konsulenter