Vindmøller og efterløn

Det er tilladt at arbejde i en vindmøllebestyrelse, mens man er på efterløn. Men der skal fradrages i efterlønnen i forhold til de timer, der bruges i møllelavet, uanset om man modtager betaling eller arbejdet er ulønnet.

At deltage i ledelsesarbejdet i et vindmøllelav i I/S-form betyder, at man arbejder i egen virksomhed. Et interessentskab betragtes nemlig juridisk som personlig ejet.

Ejer man en enkeltejet vindmølle f.eks. en husstandsmølle kan man blive omfattet af de samme regler som for deltagere i ledelsen af et vindmøllelav.

Til gengæld må man gerne eje andele i et vindmøllelav, uden at man skal opfylde indtægtsgrænsen, se nedenfor, når man ikke deltager i ledelsen af vindmøllelavet.

Man kan vælge at arbejde under den fleksible efterlønsordning (400 timers-reglen). Dette valg gælder for resten af efterlønsperioden. Nærmere beskrivelse af den fleksible ordning nedenfor.

Efterlønsmodtagere, der er fyldt 60, kan af Arbejdsdirektoratet få tilladelse til at videreføre eller påbegynde selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse i efterlønsperioden, hvis medlemmet kan sandsynliggøre, at arbejdstiden i virksomheden kan holdes inden for 400 timer pr. år i den fleksible efterlønsordning (400 timers-reglen) som ovenfor. Virksomhedens indtægt må i 2012 ikke overstige 71.375 kr. pr. år.

Se beskrivelse af efterlønsordningen og den årlige indtægtsgrænse

Drives virksomheden som interessentskab medregnes alene medlemmets personlige arbejdstid i virksomheden, og indtægten opgøres efter lovændringen nu alene i forhold til medlemmets ideelle andel af virksomheden. Det er her vindmøllelav kommer ind.

Arbejde i virksomheden fradrages imidlertid i efterlønnen time for time, uanset om der udbetales løn for arbejdet. Der skal løbende indberettes om arbejdsforbruget i virksomheden. Efterlønsmodtageren skal ligeledes en gang årligt udfylde en revisorgodkendt efterlønserklæring til a-kassen om virksomhedens skattepligtige indkomst m.m.

Der findes i bekendtgørelsen mange særregler, som kan gøre ens stilling helt anderledes. Der opfordres til at rette henvendelse til egen a-kasse for at få belyst egen situation grundigt.

 

Skat, moms og efterløn

Faktablad Ø6 Vindmøller og skat, moms og efterløn

Love og bekendtgørelser

Økonomivejledning

Danmarks Vindmølleforenings orientering om skat, moms, brugerbetaling, ejerformer mm.

 
 
 
 
 
 
 

 

Spørgsmål om efterløn?

Kontakt foreningens konsulent Jørn Larsen.