Investering

Investering i en vindmølle er i princippet som ethvert andet investeringsprojekt med begrænset levetid - det endelige økonomiske resultat kan først gøres op, når projektet er afsluttet. Først da har man fuldstændigt overblik over samtlige udgifter og indtægter.

Indledningsvis skal man vurdere, om investeringen kan betales tilbage, og om gevinsten står i rimeligt forhold til risikoen.

 


 

 

 

 

 

 

Læs mere

Se præsentationer fra temadagen om nye vindmølleprojekter 26. april 2016

Se også faktablad Ø4 Investering i vindkraft.

 

Garanti-fond

Møllelav kan søge garantidækning af omkostninger til forundersøgelser.

Læs om garantiordningen her.

 

Nyt vindmølleprojekt

Læs mere om love og bekendtgørelser for vindmølleopstilling

Læs mere om planlægning for nye vindmøller


 
 
 

 

Brug os!

Hvis du overvejer et vindmølleprojekt, så brug foreningens konsulenter.

Vi kan tages med på råd i alle faser - eller hjælpe dig igennem hele projektet.

Konsulenter