Salg af vindmøller til videre drift

Salg af vindmøller kan ske efter mange salgsmetoder, og de har forskellige fordele og ulemper. Fælles for alle metoder er naturligvis, at sælger er interesseret i, at der opnås den højst mulige pris.

Vi hjælper med at annoncere din mølle til salg og indsamlet tilbud på møllen. Du er også meget velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker en prissætning af møllen. Kontakt Lars Knudsen for nærmere information herom.

Når man sælger sin vindmølle, er det vigtigt, at den hidtidige deklaration med lodsejeren om placeringen ophæves. Hvis det ikke sker, står deklarationen også efter salget i den tidligere ejers navn. Og hvis den nye ejer så ikke lever op til sin forpligtigelse om fjernelse af mølle/fundament, falder det tilbage på den tidligere ejer.

Til gengæld har sælgeren en stor interesse i at hjælpe køberen med at få en ny aftale med lodsejeren, der svarer til de hidtidige betingelser eller ligger så tæt som muligt op af den nuværende aftale. Det anbefales også, at der som sikkerhed for fjernelsen af møllen/fundamentet oprettes en bankgaranti af køber over for lodsejer, som svarer til omkostningen ved fjernelsen af møllen/fundamentet samt evt. en vej.
Sælger skal udlevere alt relevant kortmateriale, herunder kort over kabelplacering.

Som alternativ til at tinglyse en ny deklaration kan man også tinglyse en allonge (tillæg) til den oprindelige deklaration. Allongen viser med underskrift af lauget, lodsejer og den nye mølleejer, at den oprindelige deklaration overføres fra lauget til den nye mølleejer.

Selve vindmøllen sælges uden nogen form for garanti fra sælger, men samtidig skriver man under på, at man ikke er bekendt med tekniske fejl eller mangler. Som dokumentation herfor er det vigtigt, at køber får udleveret kopi af logbogen samt de seneste års servicerapporter. Ud fra dette materiale samt en besigtigelse, kan køber vurdere møllens tekniske stand.
Det er også vigtigt at oplyse køber om evt. andre forhold, der kan give problemer i forbindelse med den videre drift, f.eks. støjforhold.

Når man som sælger skriver under på en aftale om salg af mølle, skal man være sikker på, at man også kan leve op til det, man skriver under på. Hvis køber efter overtagelsen kan bevise, at sælger har tilbageholdt eller givet fejlagtige oplysninger, kan køber kræve erstatning eller i yderste konsekvens omstøde handlen. Hvis sælgeren så er et møllelaug, der siden er opløst, står møllelaugsbestyrelsen alene tilbage med problemet.

Få et gratis råd

Medlemmer af Danmarks Vindmølleforening kan gratis søge råd hos foreningens konsulenter. Kun ved deltagelse i møder, tekniske eftersyn og vurderinger eller udarbejdelse af økonomiberegninger m.v. afregnes dette. For medlemmer til særligt lave priser.

Beskatning ved salg

Vær opmærksom på, at salg af vindmøllen kan resultere i genvundne afskrivninger.

Tag altid en revisor med på råd.

 
 
 
 
Konsulenter
Tekniske konsulenter