Skat og moms

Indtægter fra drift af vindmøller er skattepligtige på linje med andre indtægter.

Skatteloven giver valgmulighed for vindmølleejere og ejere af vindmølleandele til at vælge mellem to beskatningsformer:

  • skematisk regel eller

  • erhvervsmæssig opgørelse

Skematisk regel

Den skematiske regel er en simpel skatteordning for primært små investorer i vindmøllelav.

Personer, der ejer vindmøller eller vindmølleandele, kan én gang for alle vælge at benytte ordningen hvor der er et bundfradrag på 7.000 kr. af bruttoindtægten ved elsalg. Investeringen betragtes som privat investering og der er ikke fradrag for driftsudgifter og afskrivninger. Til gengæld er en indtægt ved salg af andele ikke skattepligtig.

Erhvervsmæssig opgørelse

Man kan vælge at medregne indkomst fra vindmølledriften efter skattelovgivningens almindelige regler. Det betyder, at vindmøllen eller vindmølleandelene anses for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet.

Det vil sige, at al indtægt er skattepligtig med fradrag for løbende driftsudgifter forbundet med vindmølledriften – herunder afskrivninger.

Anpartsreglerne

Hvis der i et vindmøllelav er flere end 10 ejere, der benytter erhvervsmæssig opgørelse, vil de pågældende blive omfattet af anpartsreglerne.

Moms

Efter 1. juli 2015 skal salg af vindproduceret el ikke længere pålægges moms.

Regionale møder om teknik og økonomi

Se her, hvornår vi holder regionale møder om teknik og økonomi i nærheden af dig.

Erfa- og informationsmøde for mølleejere

Information og erfaringsudveksling for medlemmer - se program for mødet her.


 

Skat, moms og efterløn

Faktablad Ø6 Vindmøller og skat, moms og efterløn

Love og bekendtgørelser

Økonomivejledning

Danmarks Vindmølleforenings orientering om skat, moms, brugerbetaling, ejerformer mm.

Skat

Skats beskrivelse af hhv. skematisk og erhvervsmæssig beskatningsordning

Afgørelser, domme og kendelser fra Skat

Afskrivning af køberets-andele

Vindmølleandele købt under køberetsordningen kan afskrives under den erhvervsmæssige ordning

Anvendelse af LL § 8 P ved investering i vindmølleanparter, notat, Kirsten Cato Jensen, december 2013

 
     
 

 

Beskatning ved salg

Vær opmærksom på, at salg af vindmøllen kan resultere i genvundne afskrivninger.

Tag altid en revisor med på råd.

Spørgsmål om skat?

Kontakt foreningens konsulent Jørn Larsen